ajuts TIC

Es tracta de l’estratègia digital catalana que, en línia amb Europa, farà de Catalunya un referent europeu de societat digital generadora de creixement econòmic. Promou la participació activa de tots...
Arribat a un punt, moltes PIMES han d’afrontar la següent qüestió: com aconseguir finançament per poder renovar els seus actius, abordar un procés de creixement del seu negoci o, simplement per...
tags: ajuts TIC
Connecta el teu Negoci t'ofereix les eines i el suport necessari per treure el màxim partit al teu negoci a través de la creació de la teva primera pàgina web i de forma GRATUÏTA durant 1 any!...
tags: ajuts TIC
 Característiques generals dels préstecs:- Termini màxim d'amortització de set anys, inclosos dos de carència. - Import màxim 100% dels costes finançables del projecte - El tipus d'interès: 3,98...
tags: ajuts TIC
 Ajut ICO - Plan Avanza (fitxa 188 d'ACC10)  Inversions a finançar Adquisició de productes electrònics, informàtics i de telecomunicacions, incloent maquinari, programari, aplicacions,...
tags: ajuts TIC