coaching

Strong listening skills can make a critical difference in the performance of senior executives, but few are able to cultivate them. Here’s how. A senior executive of a large consumer goods company...
El coaching, tècnica i eina que té el seu origen als Estats Units i que cada vegada s’utilitza més a Europa i al nostre país, pot ser l’eina més potent i eficient per a obtenir resultats a les...