PIB

El producte interior brut de Catalunya ha registrat un increment interanual del 0,7% al segon trimestre del 2011, quatre dècimes inferior al període precedent. Segons l’Institut d’Estadística de...
Internet ja aporta 23.400 milions d'euros al Producte Interior Brut (PIB) espanyol, i es preveu que aquesta xifra arribi als 63.000 milions el 2015, segons s'extreu de l'informe 'Espanya Connecta:...