tip

Parlar de les “C” d’internacionalització no és merament comentar paraules que continguin la lletra C. La globalització, els avenços tecnològics, l'aprofundiment i especificació en els estudis...
La innovació és transformar amb èxit una idea en forma de producte, procés o servei i actualment és una opció estratègica necessària per diferenciar-se i tenir una posició competitiva a llarg termini...
tags: tip, INNOVA

Pàgines