Ajut destinat a finançar propostes de projecte de Recerca Industrial i Desenvolupament Experimental
Edició/ 1 de Juliol de 2022

Els Nuclis d’R+D són un ajut a fons perdut destinat a finançar propostes de projecte de Recerca Industrial i Desenvolupament Experimental, amb progrés tecnològic d’alt risc, pre-industrialitzable i pre-comercial. El projecte pot ser d’una sola empresa individual o d’un consorci de mínim dues empreses. Amb socis que siguin desenvolupadors tecnològics TECNIO i/o empreses/entitats internacionals.

Subvencions d'ACCIÓ de fins a 250.000 euros per donar suport a projectes de recerca i desenvolupament de nous productes, processos o serveis d'alt risc tecnològic. Van dirigides a empreses amb experiència i capacitat (infraestructura i econòmica) per fer internament l'R+D a Catalunya, i que com a mínim tinguin 4 anys de vida a data de la sol·licitud de l'ajut.

Adreçat:

Empreses amb ànim de lucre, amb seu a Catalunya, que disposin d’una antiguitat mínima de 2 anys (a comptar en data de sol·licitud de l’ajut), amb capacitats de desenvolupar tasques de R+D empresarial. També podran ser beneficiaris els desenvolupadors de tecnologia amb acreditació vigent TECNIO i que participin en el projecte proposat cooperant amb empresa/ses.

Fi data de convocatòria: 27 de juliol

Més informació:

https://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/convocatories-dajuts/llistat-ajuts/tramits/Subvencions-a-projectes-de-recerca-industrial-i-desenvolupament-experimental?category=&moda=1

 

Comparteix