Ajut ICO - Plan Avanza
Innovació / 20 de Octubre de 2011

 Ajut ICO - Plan Avanza (fitxa 188 d'ACC10)

 Inversions a finançar

Adquisició de productes electrònics, informàtics i de telecomunicacions, incloent maquinari, programari, aplicacions, serveis i continguts per a:

.
Accés a Internet en banda ampla: podrà finançar-se l'alta al servei de connexió a Internet en banda ampla, però no els consums mensuals, i els productes d'accés, inclosos els de seguretat. Presència a Internet, inclosa l'elaboració de pàgina Web i portals d'empresa.

. Incorporació de les TIC als processos empresarials, mitjançant eines de gestió avançada: CRM (Sistemes de gestió de clients), ERP (Sistemes de gestió empresarial), Sistemes de cadena de subministrament, Sistemes de gestió documental, etc.

. Comerç electrònic i facturació electrònica, mitjançant aplicacions i serveis que facilitin la realització per part de les PIMES de transaccions electròniques amb altres agents, incloses les Administracions públiques. Es podran finançar les inversions que s'hagin realitzat prèviament a la signatura del contracte préstec / lísing, sempre que la data de la factura estigui compresa dins dels 12 mesos anteriors a la data de formalització del contracte.

 

- Guia de finançament per a Pimes

- Plan Avanza 2  

TAGS ajuts TIC
Comparteix

afegir comentari

Inicieu sessió per a enviar comentaris