Ajuts ICEX-ICO d'internacionalització
Edició/ 3 de Novembre de 2011

L'ICEX i l'ICO potencien la internacionalització de les empreses a través de la Línia ICOdirecto. Les empreses que sol·licitin els préstecs d'aquesta línia, en la modalitat liquiditat, i els projectes siguin avaluats positivament per l'ICEX comptaran amb una bonificació de l'1% en el tipus d'interès.

A les operacions de finançament se'ls aplicaran les condicions financeres de la Línia ICOdirecto en la modalitat de liquiditat. Podran accedir-hi les Pimes que necessitin finançament per a projectes d'internacionalització o potenciar la seva sortida a l'exterior. D'acord amb les condicions actuals, s'estableix un import màxim de préstec per client de 200.000 euros, amb tres anys d'amortització i un any de carència del principal. El tipus d'interès és variable, amb la referència de l'Euribor a sis mesos més un 4% (400 punts bàsics), revisable semestralment. Els pagaments es realitzaran cada mes i comptarà amb una comissió d'obertura del 0,5% sobre l'import formalitzat, amb un mínim de 60 euros. Els projectes hauran de ser prèviament avaluats positivament per l'ICEX per obtenir una bonificació del tipus d'interès.

L'avantatge competitiu que l'ICEX aporta a aquesta modalitat de finançament és la bonificació d'un 1% (100 punts bàsics) en el tipus d'interès que serà abonada per l'ICEX d'una sola vegada pel seu valor actual net.

També podran beneficiar-se de la bonificació de l'ICEX, aquelles empreses que pertanyin al Club PIPE (Pla d'Iniciació a la Promoció Exterior o de qualsevol altre programa d'empresa o projecte d'implantació productiva a l'exterior. Així mateix poden acollir-se a aquest finançament totes aquelles empreses que , havent obtingut per part de l'ICEX el certificat d'avaluació positiva del projecte, no hagin pogut obtenir ajudes a causa de limitacions pressupostàries.

A més, l'ICEX actuarà com a agent col·laborador de l'ICO a la Línia ICOdirecto el que li permetrà donar suport a les empreses en la tramitació de les sol · licituds dels préstecs perquè siguin beneficiàries de la bonificació.

Les sol · licituds de préstecs per als clients s'han de tramitar en línia a través de l'eina informàtica disponible al web comercial de l'ICO (www.icodirecto.es).
Aquest conveni de col·laboració estarà vigent fins al 31 de desembre de 2012.

Suport de
les comunitats autònomes

Per donar encara més facilitats de finançament a les Pimes que opten pels mercats exteriors, aquesta línia de finançament es manté oberta a la col·laboració de les comunitats autònomes. Els governs autonòmics que vulguin adherir-se al aquest conveni, aportaran una bonificació addicional a la donada per l'ICEX d'un mínim de mig punt, de manera que les empreses d'aquesta comunitat es beneficiïn d'una reducció d'almenys un 1,5% en el tipus d'interès.

Complement de ICO-ICEX Liquiditat

Aquest acord és complementari a que ja van posar en marxa l'ICO i l'ICEX a principis d'any, i que se centra en avalar davant les entitats financeres fins a un 75% del risc en les operacions que es tramitin a través de la Línia ICO Liquiditat per projectes d'internacionalització de major envergadura.

En ambdós casos es compta amb el suport addicional de les comunitats autònomes que vulguin unir-se a la iniciativa, de manera que aquestes noves modalitats de finançament suposen a més un pas important en la coordinació institucional de tots els agents que es dediquen a la promoció exterior a Espanya i asseguren la major eficàcia en la despesa dels fons públics per al suport a les empreses.

 

Data d'elaboració: 02/11/2011
Font i fotografia: notícia ICEX, 07/10/2011

TAGS tip, ajut, ICEX
Comparteix