Ajuts a projectes de recerca industrial i desenvolupament experimental entre empreses catalanes i desenvolupadors acreditats TECNIO
Edició/ 23 de Juliol de 2021

A qui va dirigit:

Les empreses que tinguin establiment operatiu a Catalunya i com a mínim tres anys de vida a data de la sol·licitud de l'ajut.

També els desenvolupadors de tecnologia acreditats TECNIO vigents i acreditats segons la Resolució EMC/3304/2019, de 29 de novembre, i que apareixen al web http://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/processos-acreditacio/tecnio/ del web d'ACCIÓ. 

Són objecte d'ajut els projectes de recerca industrial i desenvolupament experimental conjunts entre, almenys, una empresa i un desenvolupador de tecnologia públic acreditat TECNIO, que siguin autònoms i no estiguin vinculats entre ells. Als efectes d'aquestes bases es considera que dues entitats i/o empreses són autònomes, si cap d'elles té més del 25% del capitals o dels drets de vot de l'altra. 

Els projectes han de tenir una despesa subvencionable acceptada mínima de 50.000 euros i una despesa subvencionable acceptada màxima de 200.000 euros. 
 
Data límit : 30 de juliol de 2021 a les 14:00. 
 
Més informació:


Comparteix