Esteu aquí

Aprovat nou reglament de seguretat per a les instal•lacions d’alta tensió

cat

El Consell de Ministres del 9 de Maig ha aprovat el Reglament per actualitzar les condicions tècniques i garanties de seguretat a què s'han de sotmetre les instal · lacions d'alta tensió i els equips que en formen part , es tracta de protegir persones i béns , aconseguir la qualitat en subministrament i l'eficiència energètica , i garantir la normalització tècnica dels equips compatible amb la necessària flexibilitat i adaptació al progrés .

La norma avui aprovada substitueix un real decret de 1982 la revisió ha estat necessària a causa del progrés tecnològic i innovació industrial que hi ha hagut des de la seva vigència , així com pel creixement de la potència instal · lada i els majors requisits de fiabilitat , qualitat de subministrament , eficiència energètica i protecció mediambiental .

 

Contribuirà a la millora de la qualitat dels equips i materials utilitzats en les instal · lacions d'alta tensió , així com de la pròpia instal · lació , la qual cosa suposa menor probabilitat de fallada i una millora de la continuïtat del servei elèctric . A més, aquests avenços suposaran estalvis d'energia que es traduiran en menors costos per al sistema .

Font: web Gremi d'Instal·ladors i Pimes del metall