Inici de sessió d'usuari

Avui Encontre empresarial "Cerdanyola Xarxa de Valor Compartit"
Edició/ 22 de Març de 2013


Encontre "Cerdanyola Xarxa de Valor Compartit"

El Programa Cerdanyola Connecta és una iniciativa de l'Ajuntament Cerdanyola, amb el suport de la Diputació de Barcelona, que té els següents objectius:

• Potenciar la interrelació del teixit productiu mitjançant una xarxa relacional d'empreses locals i associacions d'empresaris per tal d'aprofitar les oportunitats del territori i disminuir les febleses d'un teixit empresarial molt dispers i poc relacionat.
• Impulsar una xarxa relacional de col·laboració empresarial entre les pimes i les entitats científico-acadèmiques del territori, per generar accions de cooperació i acció conjuntes d'innovació.
• Fomentar la cultura col·laborativa i particularment la cooperació empresarial, especialment per a pimes i micropimes.
• Incentivar la interrelació entre els agents socio-econòmics locals.
• Augmentar les oportunitats de consolidació, creixement i manteniment en el territori del teixit productiu, mitjançant la detecció de noves oportunitats i àrees de desenvolupament conjunt.

Encontre empresarial "Cerdanyola Xarxa de Valor Compartit":

Dia: divendres 22 de març de 2013 (09:00 - 14:00 h)
Lloc: Edifici del Centre d'Empreses de Noves Tecnologies. Parc Tecnològic del Vallès.
Participants: empreses, emprenedors, centres tecnològics, universitats, associacions empresarials i entitats vinculades al territori. [Veure relació d'inscrits]
Descripció: Els encontres bilaterals són reunions de 15 minuts com a màxim, programades entre empreses, entitats i/o grups de recerca afins que es fixen atenent a les preferències expressades per les parts. A més de les reunions individuals, els inscrits trobaran espais de networking que les permetran interactuar amb la resta de participants.
Objectius:

o Augmentar les possibilitats de generar negoci.
o Ampliar els teus contactes empresarials.
o Consultar ofertes i demandes entre diferents entitats.
o Establir un primer contacte entre entitats amb opcions de poder treballar conjuntament.
o Definir les bases per a una futura col·laboració.
o Ampliar el mercat i les possibilitats de negoci.
o Generar contactes amb entitats tecnològiques, universitàries i d'investigació.

Fases i terminis:

o Per participar cal que les entitats complementin i retornin al PTV el formulari d'inscripció (límit: 15 de març)
o Cada tres dies s'enviarà l'últim llistat d'inscrits. El darrer enviament serà el 15 de març.
o Els inscrits hauran de facilitar, abans del 19 de març, la selecció d'entitats amb les que desitjarien reunir-se.

Inscripcions: Cal complimentar i retornar al PTV el formulari d'inscripció abans del 15 de març de 2013.

 

Font: http://www.clipmedia.net/galera/PTV/Jornades/2013/130322_Cerdanyola_Connecta/index.htm

Comparteix