Inici de sessió d'usuari

Axelera. Programa d'acceleració empresarial
Edició/ 16 de Abril de 2013

Axelera. Programa d'acceleració empresarial

Què és Axelera?
És un programa d'alt creixement empresarial amb l'objectiu que 30 empreses de l'àrea metropolitana de Barcelona esdevinguin companyies globals, generin riquesa i representin un referent guanyador per les empreses de la ciutat i pels inversors i les companyies internacionals.

Per assolir aquest objectiu, el programa posa a disposició de les empreses l'assessorament expert de professionals de PwC que els donaran suport en la identificació de les seves necessitats, la definició d'un pla de creixement personalitzat i l'acompanyament en la posada en marxa. 

El programa s'articula a través de dues edicions, la primera dirigida a empreses d'origen familiar del sector industrial tradicional i una segona edició de caràcter multisectorial.

Quines empreses són elegibles?
Empreses que busquin activament un creixement accelerat i la seva consolidació en el mercat local i internacional de la mà d'assessors especialitzats i que compleixin preferentment les següents condicions:

-Facturació mínima de 2,5 milions en l'últim exercici fiscal.

-Constituïdes i amb domicili fiscal a l'àrea metropolitana de Barcelona.

-Innovadores en sentit ampli, que incorporin creativitat a processos i productes. 

-Amb un producte propi escalable.

-Amb capacitat d'actuar en un mercat global. 

Valor afegit del programa Axelera

Enfocament pràctic
La metodologia del programa Axelera posa l'empresa al centre del procés. És l'empresa que liderarà el disseny i execució del pla de creixement. Per aconseguir-ho, els serveis d'assessorament i coaching oferts per l'equip de PwC tenen un plantejament pràctic. Més enllà de l'assessorament individual, les empreses comptaran amb diversos canals de comunicació, entre els quals un entorn col·laboratiu de treball i participaran en sessions de treball conjuntes.   

Repte
El programa donarà resposta als reptes que enfronta cadascuna de les empreses per esdevenir companyies globals. Per això, s'orientarà a les empreses en obrir nous angles de visió que permetin identificar les necessitats reals i enfocar el seu negoci cap a un desenvolupament accelerat.      

Equip d'assessorament del projecte experimentat 
Un equip de PwC durà a terme els serveis d'assessorament. Es tracta de professionals amb una àmplia experiència en resoldre les problemàtiques quotidianes de les empreses però també amb la visió necessària per anar més enllà i plantejar reptes en els aspectes crítics del creixement, construint conjuntament plans de negoci realistes i prou ambiciosos per facilitar un salt qualitatiu en el desenvolupament de les empreses beneficiàries del programa.   

Coneixement sectorial i empresa familiar
Un dels elements clau a l'hora de perfilar l'estratègia de creixement empresarial és conèixer la realitat del sector en què l'empresa opera. L'equip de PwC compta amb un coneixement profund dels sectors productius en què es centra el programa Axelera, tant des del punt de vista de tendències locals i globals com del mapa d'actors clau i competidors.  També disposa d'un equip multidisciplinar dedicat a l'empresa familiar.  

PwC Accelerator
PwC posa a disposició del programa la seva solució PwC Accelerator, un servei global d'acceleració d'empreses amb potencial de creixement que compta amb una potent xarxa d'accés a fonts de finançament i grups de capital risc internacionals.  

Compromís
És necessari que hi hagi un fort compromís de totes les parts implicades durant tot el cicle de vida del programa. Aquest compromís es concreta en la participació activa des de la definició de l'estratègia del pla de negoci fins al seguiment de l'execució de les línies estratègiques per part de les empreses.  

Les millors empreses 
Formaran part del programa les empreses que presentin millor potencial per experimentar un desenvolupament accelerat gràcies a l'escabilitat del seu producte, el potencial d'internacionalització, etc.  El procés de selecció es realitzarà sota aquesta premissa.      

Quin cost té?

L'empresa participant ha de fer una aportació de 1.000 €.

Per fer la preinscripció has d'omplir el següent formulari.

Font: http://www.barcelonanetactiva.com/barcelonanetactiva/cat/creixement-d-empreses-i-innovacio/lidera_i_gestiona/empreses_amb_alt_potencial_de_creixement.jsp

Comparteix