Catalunya concentra el 30% dels projectes seleccionats a Espanya en la darrera convocatòria de l’Instrument pime
Edició/ 9 de Desembre de 2016

En la darrera convocatòria de la fase 2 de l’instrument pime han estat seleccionats 13 projectes espanyols dels quals un 30% són catalans. Les quatre empreses catalanes seleccionades rebran 4,7 milions d’euros del programa Horitzó 2020. En conjunt, la Comissió Europea va rebre 1.378 propostes de pimes innovadores i en finançarà 58 de 16 països europeus amb un total de 80 milions d’euros.

El finançament de la fase 2 de l'instrument permet a les companyies invertir en activitats d'innovació, demostracions, assajos, l'elaboració d'un pla de negoci, el pas a la fase pilot o la comercialització dels seus productes.

Els projectes catalans que rebran subvencions per la fase 2 són:

BusUp, és una iniciativa llançada des de Barcelona que promou un concepte innovador en mobilitat intel·ligent que permet reservar autobusos finançats col·lectivament per a activitats d'oci o altres desplaçaments

ZeClinics, instaurada a Barcelona, vol millorar els estudis sobre l'eficàcia dels nous medicaments, analitzant-ne l’impacte, el comportament del cor (ritme cardíac, arítmies, rendiment, bloqueig auriculoventricular i fracció d’ejecció) i el rendiment del sistema vascular (flux sanguini i vasodilatació/constricció).

Sense4Care, és una empresa barcelonina derivada d'alta tecnologia de la UPC, i ha aconseguit desenvolupar i validar la tecnologia PARK-IT per monitoritzar de manera contínua els símptomes motors del Parkinson en condicions ambulatòries en un entorn real (basat en un algoritme complex únic).

UsMIMA, de Cervelló, és una solució no invasiva i no farmacològica contra el restrenyiment crònic, que no té efectes secundaris i consisteix en un dispositiu mèdic que imita les tècniques de massatge abdominal de terapeutes professionals.

L'SME Instrument

Amb un pressupost de 77.000 milions d'euros per set anys, Horizon 2020 és el principal programa d'innovació i recerca de la UE i preveu un finançament rècord per a petites i mitjanes empreses. Els capítols de lideratge en tecnologies industrials i de canvi social d'aquest programa compten amb prop de 9.000 milions d'euros per donar suport directe a les pimes a través de subvencions, incloses les de l'SME Instrument. 

A través de l'SME Instrument, la Unió Europea vol finançar les petites empreses més innovadores amb un alt potencial de creixement. L'instrument té un pressupost de prop de 3.000 milions per set anys i ofereix subvencions a través d'un procediment fàcil i simple per a estudis de viabilitat (fase 1) i demostracions de projectes (fase 2). Hi ha una tercera fase per a projectes avançats, que permet a les empreses beneficiar-se d'assessorament i d'altres serveis de suport.

El 18 de gener de 2017 s’obre la propera convocatòria de projectes de la fase 2 de l'SME Instrument.

Font: web Gencat

Comparteix