Inici de sessió d'usuari

Cerdanyola Connecta - Finançament, Innovació i transferència de coneixement - Presentacions
Coopera/ 10 de Juny de 2013

Cerdanyola Connecta va ser una iniciativa de l'Ajuntament Cerdanyola, amb el suport de la Diputació de Barcelona, i organitzat pel PTV, que va tenir com a principals objectius potenciar la interrelació del teixit productiu per aprofitar les oportunitats del territori, impulsar una xarxa relacional de col·laboració empresarial entre les pimes i les entitats científico-acadèmiques del territori, generar accions de cooperació i acció conjuntes d'innovació i fomentar la cultura col·laborativa i particularment la cooperació empresarial, especialment per a pimes, micropimes i emprenedors.

Els temes centrals de la sessió van ser el finançament i la innovació i transferència de coneixement. Al llarg del primer mòdul es van presentar alguns dels programes de suport i finançament que, diversos agents socioeconòmics que operen al territori, ofereixen a les empreses. Van intervenir Sandra Font, gestora de projectes de finançament d’Acc1ó; Antoni Vallès, director comercial i de convenis de l'Institut Català de Finances; Ramon Fernández, analista comercial d’AVALIS de Catalunya, SGR; Laura Vila, responsable d'emprenedors de Business Angels Network Catalunya (BANC) i Juan Carlos Martín Zarco, director de convenis del Banc Sabadell

Ja cap el final del matí, nous ponents van exposar els diferents programes i serveis de suport a la innovació i la transferència de coneixement que realitzen des dels seus respectius organismes. En aquesta ocasió van intervenir Ana Simon, cap de desenvolupament de TECNIO, ACC10;  Albert Riera, sotsdirector general de la Fundació Privada Ascamm-Centre Tecnològic; Santiago Royo sotsdelegat de Recerca de Campus Terrassa, UPC i Joan Bellavista, gerent de la XPCA.

 Mòdul Finançament

• Programes i serveis financers de suport a l'empresa d'ACC10, Agència de Suport a l'Empresa Catalana. Sra. Sandra Font, Gestora de Projectes de Finançament.
• Programes de l'Institut Català de Finances. Sr. Antoni Vallès, Director Comercial i de Convenis.
• Programes d'AVALIS de Catalunya, SGR. Sr. Ramon Fernández, Analista Comercial.
• Programes i serveis de BANC (Business Angels Network Catalunya). Sra. Laura Vila, responsable d'emprenedors.
• Convenis del Banc Sabadell. Sr. Juan Carlos Martín Zarco, Director de Convenis.

Mòdul Innovació i transferència de coneixement

• Programes i serveis de suport a la innovació i la transferència de tecnologia d'ACC10, Agència de Suport a l'Empresa Catalana. Sr. Oriol Alcoba Malaspina, Gerent de Transferència Tecnològica.
• Els serveis a l'empresa del Parc d Recerca UAB
• El serveis de la Fundació Privada Ascamm-Centre Tecnològic. Sr. Albert Riera, Sotsdirector General.
• Els serveis de la UPC en l'àmbit de la transferència de tecnologia. Sr. Santiago Royo Sotsdelegat de Recerca de Campus Terrassa.
• Les xarxes de Parcs Científics i tecnològics (XPCAT, APTE i IASP). Sr. Joan Bellavista, Gerent de la XPCA


Adjuntem les presentacions dels diferents ponents:

Mòdul Finançament

http://www.slideshare.net/cerdanyolaoberta/130315-financamentacc1-opresentacio
http://www.slideshare.net/cerdanyolaoberta/130315-finanamentavalispresentacio
http://www.slideshare.net/cerdanyolaoberta/130315-financamentbancpresentacio
http://www.slideshare.net/cerdanyolaoberta/130315-financamentbanc-sabadellpresentacio
http://www.slideshare.net/cerdanyolaoberta/130315-financamenticfpresentacio

Mòdul Innovació i transferència de coneixement

http://www.slideshare.net/cerdanyolaoberta/130315-innovacioacc1-opresentacio
http://www.slideshare.net/cerdanyolaoberta/130315-innovacioascammpresentacio-curta
http://www.slideshare.net/cerdanyolaoberta/130315-innovacioupc-terrassapresentacio
http://www.slideshare.net/cerdanyolaoberta/130315-innovacioxpcatpresentacio

TAGS
Comparteix