Inici de sessió d'usuari

Concurs d'idees tecnològiques per al comerç minorista
Edició/ 19 de Juliol de 2021
Concurs per promoure el talent i la innovació, generant solucions tecnològiques en el comerç minorista, adreçat a persones que desenvolupen programari, maquinari o sensoring.
 
Beneficiaris.
Podran tenir la condició de beneficiaris les persones físiques o jurídiques que, complint les condicions de la convocatòria, desenvolupin programari, maquinari osensoring aplicable al seu negoci en l'activitat comercial minorista. El concurs té diferents categories: a) Idees orientades a la tecnificació dels negocis comercials amb venda presencial, b) Idees orientades a la tecnificació de losnegocios amb venda online i offline, c) Idees orientades a dotar de solucions tecnològiques les àrees comercials urbanes, establiments comercials col·lectius i / o mercats municipals id) Idees orientades a dotar de solucions tecnològiques les àrees comercials rurals.
Més informació:
https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/569038
Data límit : 31/7/2021
 
Comparteix