Confinament nocturn entre les 22h i les 6h
admin/ 27 de Octubre de 2020

Des de, diumenge 25 d’octubre, entrava en vigor l’estat d’alarma aprovat pel Govern espanyol. Entre les mesures adoptades destaca el toc de queda nocturn per frenar l’increment dels contagis. Les Autonomies tenen la competència d’establir l’horari dins els marges establerts per l’executiu espanyol.

 

La mesura del toc de queda a Catalunya prohibeix la mobilitat nocturna entre les 22h i les 6h. S’exclouen d’aquesta prohibició els següents desplaçaments de caràcter essencial, que caldrà justificar adequadament:

  • Desplaçament per assistència sanitària d’urgència, i per anar a la farmàcia per raons d’urgència
  • Desplaçament de persones treballadores i els seus representants per anar o tornar del centre de treball
  • Retorn al domicili de centres educatius i de les activitats culturals, d’espectacles públics i recreatives
  • Cura de persones grans, menors d’edat, persones dependents, amb discapacitat o especialment vulnerables per motius inajornables
  • S’inclouen els desplaçaments per necessitats de persones amb trastorns de la conducta, discapacitat o malaltia que requereixin activitat a l’exterior pel seu benestar emocional o de salut
  • Actuacions urgents davant d’òrgans judicials
  • Cura de mascotes i animals de companyia durant el temps imprescindible i sempre de manera individual en la franja horària compresa entre les 4h i les 6h.
  • Causa de força major o altra situació de necessitat justificada

Horari d’obertura al públic

L’horari d’obertura al públic de les activitats de serveis i de comerç detallista i de restauració, inclosa la prestació de serveis a domicili, d’espectacles públics, recreatives i esportives autoritzades, és el corresponent a cada activitat, sense que en cap cas pugui superar les 21.00 hores, tret de les activitats culturals, que podran tancar a les 22.00 hores, o les activitats de caràcter essencial.

Trobades, reunions i desplaçaments

L'activitat social i els desplaçaments fora del domicili s'han de reduir al màxim possible. El contacte social s'ha de limitar als grups bombolla

Es prohibeixen les trobades i reunions de més de 6 persones, llevat que siguin convivents, tant en l’àmbit privat com en l’àmbit públic.

En les reunions que concentrin fins a 6 persones en espais públics no es permet el consum ni d’aliments ni de begudes.

 
Comparteix