Congrés XPAtient Barcelona
Edició/ 19 de Setembre de 2022

L'XPAtient Barcelona Congress és el congrés sobre el canvi del model assistencial el qual empodera el pacient i el situa al centre de tots els processos, que celebrarà la seva 7a edició els dies 28 i 29 de setembre, en format presencial i virtual, respectivament.

El congrés reserva la seva jornada central, el 29 de setembre, en format digital, i amb el motiu conductor «La resposta en temps de crisi: Back to basics», a destacar les millors propostes presentades al Call for Projects, entre altres sessions d'alt interès.

Més informació:

https://xpatientbcncongress.com/programa-2022/

Comparteix