Inici de sessió d'usuari

Convocatòria d’ajuts econòmics destinades a l’emprenedoria femenina
Edició/ 15 de Desembre de 2020

La Cámara de Comercio de Espanya té per objecte establir el règim per a la concessió d'ajuts destinats a fomentar l'emprenedoria femení i a la creació d'empreses per dones.

El Programa de Suport Empresarial a les Dones (PAEM), segueix vigent el 2020 i té entre els seus objectius promocionar la igualtat d'oportunitats entre homes i dones, promoure la activitat empresarial de les dones, propiciar la utilització de les noves tecnologies, fomentar la sensibilització de la dona i el seu entorn cap a l'autoocupació i l'empresa, crear i consolidar empreses liderades per dones i oferir informació i assessorament sobre la possibilitat de optar a un finançament amb condicions avantatjoses a través d'un microcrèdit sense avals, així com l'acompanyament a qui ho sol·liciti.

Els ajuts objecte d'aquesta convocatòria s'articulen en les següents línies:

  • Línia 1: Nova activitat empresarial amb alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (en endavant, RETA) o a la mutualitat de col·legi professional corresponent i en l'Impost d'Activitats Econòmiques (en endavant, IAE) de dones aturades.

 

  • Línia 2: Finançament de les despeses directes necessaris per a la posada en marxa de la nova activitat empresarial.

 

Les actuacions subvencionables amb càrrec a la present convocatòria estan cofinançades per Fons Social Europeu (FSE) a través del Programa Operatiu d'Ocupació, Formació i Educació 2014-2020.

Data límit: 18/12/2020

 
Comparteix