Inici de sessió d'usuari

Convocatòria d’ajuts extraordinaris per al manteniment de l'activitat econòmica enfront de la COVID-19 per a persones treballadores autònomes individuals o que formen part d'una microempresa
Edició/ 26 de Març de 2021

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies publica la present convocatòria amb l’objectiu de regular la tramitació dels ajuts extraordinaris i d'emergència per al manteniment de l'activitat econòmica enfront de la COVID-19 per a persones treballadores autònomes individuals, persona física, o persones treballadores autònomes que formin part d'una microempresa. 

Aquest ajut extraordinari i d'emergència consisteix en una prestació econòmica de pagament únic, per un import fix de 2.000 euros. 

Aquests ajuts podran ser cofinançats amb el Programa Operatiu FSE de Catalunya. 

Poden ser beneficiàries d'aquest ajut les persones treballadores autònomes següents, sempre que hagin presentat el formulari d'inscripció prèvia que preveu l'Ordre TSF/201/2020, de 26 de novembre. 

La presentació del formulari d’inscripció prèvia, regulat a l’Ordre TSF/201/2020 de 26 de novembre, produeix els efectes de sol·licitud de l’ajut per la qual cosa no s’ha de presentar cap formulari de sol·licitud addicional. 

Font:

https://exteriors.gencat.cat/ca/ambits-dactuacio/afers_exteriors/ue/fons_europeus/detalls/noticia/20210322_ajuts-autonoms-covid

 
Comparteix