Inici de sessió d'usuari

Convocatòria d’ajuts a la inversió en instal·lacions de generació d’energia elèctrica amb energia de biomassa, eòlica i solar fotovoltaica
admin/ 1 de Octubre de 2020

Convocatòria d’ajuts pels projectes d'inversió en instal·lacions de generació d'energia elèctrica amb fonts d'energia renovable, i poden incloure actuacions d'inversió que millorin la gestió i optimitzin la producció, permetent l'ús d'autoconsum i la incorporació de l'energia a mercats locals.

Dins d'aquestes actuacions es podrà incloure la modificació d'instal·lacions existents de generació d'energia elèctrica amb fonts d'energia renovable, en aquest cas la corresponent convocatòria definirà els requisits que haurà de complir la instal·lació modificada. En tot cas, no podrà ser objecte d'ajuda la modificació d'instal·lacions existents que, a la data de l'acceptació de l'ajut, tinguin règim retributiu específic o qualsevol altre règim econòmic de suport, podent renunciar a la mateixa abans d'aquesta acceptació. 

Més informació:

http://exteriors.gencat.cat/ca/ambits-dactuacio/afers_exteriors/ue/fons_europeus/detalls/noticia/20200928_convocatoria-generacio-energia-electrica

 
Comparteix