Inici de sessió d'usuari

Convocatòria per presentar Projectes de Cooperació Internacional per al Desenvolupament
Edició/ 28 de Juliol de 2020

Enguany es destinen 140.000 euros i l'import màxim total que es pot sol·licitar per cada projecte és de 25.200 euros

El termini per presentar els projectes finalitza el 31 de juliol.

La finalitat de la convocatòria és regular el finançament de projectes de solidaritat internacional i cooperació al desenvolupament presentats i executats per associacions i entitats de Cerdanyola del Vallès. Per aquest motiu, la convocatòria està oberta a les entitats que constin en el registre d'entitats de l'Ajuntament de Cerdanyola i estiguin acreditades a la Secció IV de Solidaritat i Cooperació del Consell de Promoció Social i de la Salut.

El termini de presentació dels projectes finalitza el 31 de juliol i les sol·licituds s’han de presentar telemàticament a la seu electrònica de l’Ajuntament.

La dotació pressupostària per la convocatòria 2020 és de 140.000 €, quantitat que es distribuirà entre els projectes presentats per les entitats i valorats favorablement per la Comissió d'Avaluació. L’import màxim total que es podrà sol·licitar per cada projecte de cooperació presentat no podrà ser superior a 25.200 €.

L’aprovació d’aquesta convocatòria constitueix una ferma aposta del govern municipal per la cooperació amb els països en vies de desenvolupament. La Regidoria de Cooperació i Solidaritat té entre els seus eixos d’actuació el suport a les entitats de cooperació i als seus projectes de cooperació al desenvolupament, actuació que es desenvolupa a través d’un conveni de col·laboració amb el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament per a la valoració, seguiment i justificació dels projectes finançats.


Informació projectes finançats per l'Ajuntament, mitjançant convocatòries anteriors

Comparteix