Convocatòries EU4Health per mitigar l’impacte de la pandèmia en el control i atenció del càncer
Edició/ 6 de Setembre de 2021

El programa és la resposta de la UE a l’actual emergència de salut pública que contribuirà de manera significativa a la recuperació posterior al COVID-19 amb l'objectiu de: 

  • millorar la salut pública a la UE mitjançant la prevenció i la promoció de la salut, així com iniciatives i cooperació sanitàries internacionals; 
  • protegir les persones de greus amenaces transfrontereres per a la salut mitjançant la prevenció, la preparació i la resposta; 
  • millorar l'accés a medicaments, dispositius mèdics i productes rellevants per a la crisi, fomentant la producció sostenible i les cadenes de subministrament i la innovació a la UE; 
  • enfortir els sistemes nacionals de salut mitjançant la transformació digital i millorar l’accés a la salut.  

El programa EU4Health proporcionarà suport financer per implementar aquestes iniciatives importants per mitigar l'impacte de la pandèmia COVID-19 en el control i l'atenció del càncer. 

  

Convocatòria EU4H-2021-PJ-01 : Subvencions d'acció en tasques de recollida en relació amb l'actualització del Sistema Europeu d'Informació sobre el Càncer per controlar i avaluar els programes de detecció del càncer 

Pressupost: 2M €      |      Data límit: 15/09/2021 

  

Convocatòria EU4H-2021-PJ-02 : Subvencions d'acció per al programa de formació inter-especialitzada contra el càncer  

Pressupost: 5M €      |      Data límit: 15/09/2021 

  

Convocatòria EU4H-2021-PJ-03 : Subvencions d'acció per a un projecte sobre la qualitat i la seguretat de la tecnologia de radiació en el diagnòstic i tractament del càncer 

Pressupost: 3,5M €     |    Data límit: 15/09/2021 

  

Convocatòria EU4H-2021-PJ-04 : Subvencions d'acció per a la Xarxa Europea de Joves Supervivents de Càncer 

Pressupost: 5M €     |      Data límit: 15/09/2021 

  

Convocatòria EU4H-2021-PJ-05 : Subvencions d'acció sobre substàncies d'origen humà (SoHo): augmentar la resiliència, garantir la continuïtat del subministrament i l'accés a teràpies segures i d'alta qualitat, especialment en temps de crisi 

Pressupost: 3,5M €         |         Data límit: 15/09/2021 

Font:

https://exteriors.gencat.cat/ca/ambits-dactuacio/afers_exteriors/ue/fons_europeus/

Comparteix