Cupons a la innovació i a l'estratègia, Indústria 4.0, Finançament , Startup, internacionalització.
Edició/ 31 de Juliol de 2020

 

A qui va dirigit:

Cupons en innovació i estratègia: Petites o mitjanes empreses amb establiment operatiu a Catalunya i un mínim de quatre anys de vida a data de la sol·licitud de l’ajut.

Cupons a la Indústria 4.0: Petites o mitjanes empreses amb establiment operatiu a Catalunya, i com a mínim amb 4 anys de vida a data de la sol·licitud de l’ajut, comptats a partir de la data d’inscripció de l’empresa al Registre Mercantil (o registre anàleg) o la data d’alta censal a Hisenda (model 036) en el cas d’empresaris individuals.

Cupons de Finançament, els beneficiaris són les PIMES.

Cupons Startup, s’han de complir els següents requisits:

  • Tenir personalitat jurídica pròpia, independent de la dels seus socis fundadors. No es consideren beneficiaris els empresaris individuals.
  • Que l’equip fundador siguin emprenedors, no pas empreses o institucions, i que aquests tinguin la majoria del capital de l’empresa (+50%).
  • Que hagin transcorregut més de sis mesos i menys de 10 anys des de la seva constitució a data de la sol·licitud de l’ajut, comptats a partir de la data d’inscripció de l’empresa al Registre Mercantil (o registre anàleg) o la data d’alta censal a Hisenda (model 036) en el cas d’empresaris individuals.
  • Que desenvolupa un producte, servei o model de negoci clarament innovador i té un alt potencial de creixement.

No es consideren beneficiàries les empreses de consultoria i les empreses que es dediquen al desenvolupament de software/apps per a tercers com a única proposta de valor.

Cupons a la internacionalització, tenen per objectiu incentivar la internacionalització de les empreses.

Font:

http://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/innovacio/innovacio-empresarial-i-rd/cupons-accio-a-la-competitivitat-de-lempresa

 
Comparteix