Inici de sessió d'usuari

Curs: PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
Edició/ 29 de Maig de 2019

Si necessites formar-te per obtenir el certificat en prevenció de riscos laborals, aquest és el teu curs! Aprendràs els conceptes bàsics sobre seguretat, salut laboral, emergències, riscos i organització laboral.

A quí va adreçat? Persones majos de 18 anys.
Data inici :  dijous, 30 maig, 2019
Data finalització : divendres, 14 juny, 2019
Horari : dijous i divendres, 16:00 a 21:00
Durada : 30h

 

Lloc
ESSENTIA.
AVINGUDA RIUS I TAULET, 13
SANT CUGAT DEL VALLES
Divendres: C/Borrell nº 4
 
Continguts 

1. Conceptes bàsics sobre seguretat i salut en el treball
1.1. El treball i la salut: Els riscos professionals. Factors de risc
1.2. Danys derivats del treball. Els accidents de treball i les malalties professionals. Altres patologies derivades del treball
1.3. Marc normatiu bàsic en matèria de prevenció de riscos laborals. Drets i deures bàsics en aquesta matèria
2. Riscos generals i la seva prevenció
2.1. Riscos lligats a les condicions de seguretat
2.2. Riscos lligats a l'entorn laboral
2.3. La càrrega de treball, la fatiga i la insatisfacció laboral
2.4. Sistemes elementals de control de riscos. Protecció col·lectiva i individual
2.5. Plans d'emergència i evacuació
2.6. El control de la salut dels treballadors
3. Riscos específics i la seva prevenció en el sector corresponent a l'activitat de l'empresa
4. Elements bàsics de gestió de la prevenció de riscos
4.1. Organismes públics relacionats amb la seguretat i salut en el treball
4.2. Organització del treball preventiu: «rutines» bàsiques
4.3. Documentació: recollida, elaboració i arxiu
5. Primers auxilis

Comparteix