Inici de sessió d'usuari

Demanda d'Entitat/Empresa
Coopera/ 18 de Març de 2013

Contactes amb diferents empreses,
administracions i entitats per conèixer a que
es dediquen, com fan les coses i reconèixer
les necessitats que no tenen resoltes. Oferir
solucions a mida de molt alt valor afegit, en
la externalització avançada de serveis. Que
no hi tenen cabuda en les dinàmiques
convencionals del que ofereixen el 98% de
les empreses de serveis de mà d’obra
intensiva. Conèixer el teixit empresarial local
i presentar Eulen a les petites i mitjanes
empreses on creiem que som molt poc
coneguts.

Font: http://ptv.cat/download/04/CerdanyolaConnecta2013-Inscrits.pdf

TAGS
Comparteix