Inici de sessió d'usuari

Servei d’emissió de Certificats Digitals
Empren/ 12 de Març de 2015

Des del Servei Municipal d’Ocupació, Empresa i Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès oferim el servei d’emissió del Certificat Digital, un document que permet autentificar la identitat de l’usuari/a, de forma electrònica, davant de tercers; signar electrònicament de manera que garanteix la integritat de les dades trameses i la seva procedència i xifrar dades perquè només la persona destinatària del document pugui accedir al seu contingut. Serveix a l’empresa per resoldre tràmits de forma telemàtica davant les Administracions Públiques (Agència Tributària, Seguretat Social, Generalitat, etc.), altres empreses i entre treballadors/es de la mateixa empresa.

La seva utilització presenta una sèrie d’avantatges, tals com: estalvi de temps i diners, simplificació i automatització de la gestió documental, eliminació de paper i reducció d’errades amb l’eliminació de procediments manuals, impuls del comerç electrònic, augment de la productivitat i competitivitat de l’empresa, adaptació a la normativa legal (Ordre 2194/2013 de novembre per la qual es regulen els procediments i les condicions generals per a la presentació de determinades autoliquidacions i declaracions informatives de naturalesa tributària).

Tipus de Certificats Digitals per a les empreses

- Certificat de Pertinença a Entitat (Persona Física): garanteix la identitat de la persona física titular del certificat, així com la seva vinculació a una determinada entitat en funció del càrrec que ocupa.

- Certificat de Persona Jurídica: és un certificat emès a favor d’una entitat jurídica que podrà ser utilitzat en les gestions que mantingui la persona jurídica amb les Administracions Públiques o en la contractació de béns i serveis propis dins de l’activitat de l’empresa.

- Certificat de Representant: exclusiu per a la realització de la facturació electrònica i està adreçat a aquelles empreses que busquen la seguretat del certificat en l’emissió de les factures electròniques.

- Certificat de Facturació Electrònica: exclusiu per a la realització de la facturació electrònica. Està adreçat a aquelles empreses que busquen la seguretat del certificat en l’emissió de les factures electròniques.

- Certificat de Servidor Segur: és un certificat emès a un servidor web que permet establir comunicacions segures i autentificades entre el servidor i els clients. Identifica que una web pertany a una determinada empresa i que la informació tramesa entre l’usuari/a del web i el servidor està xifrada, de manera que no pugui ser vista ni manipulada per tercers i assegurant als/les usuaris/es l’autenticitat del lloc web al quan s’ha connectat.

Per a més informació poseu-vos en contacte amb nosaltres:

Servei Municipal d'Ocupació, Empresa i Promoció Econòmica (Àrea de creació i consolidació d'empreses)

Ajuntament de Cerdanyola del Vallès

Av. Roma s/n, 08290 Cerdanyola del Vallès (Barcelona)

Telèfon: 93 594 70 50

Fax: 93 691 90 67

Email: consolidacioiempresa@cerdanyola.cat

 

 

 

Comparteix

afegir comentari

Inicieu sessió o registreu-vos per a enviar comentaris