El Certificat de Professionalitat en Operacions Auxiliars de serveis administratius i generals, s’està executant de manera molt activa i satisfactòria amb una gran participació per part de totes i tots els alumnes inscrits.
Edició/ 27 de Juny de 2022

Des del passat mes de març al Servei de Promoció Econòmica, es va iniciar el Certificat de Professionalitat de nivell 1 en Operacions auxiliars de serveis administratius i generals de 470 hores, amb l’objectiu de qualificar-los professionalment en la matèria del sector administratiu.

Aquest dies, han realitzat a l’aula una classe invertida en la que les/els alumnes, amb una presentació molt ben elaborada de PowerPoint com a suport, han explicat els punts relatius a l'UF0514 corresponent a la Gestió auxiliar de reproducció a través de suports convencionals o informàtics.

Han parlat dels orígens de la impremta, els tipus d'aparells actuals de reprografia, els consumibles que es fan servir, origen i tipus de paper, la importància del reciclatge i l'ús conscient i ecològic dels materials. També han fet una exposició molt amena i interessant sobre el color i les diferents classificacions, entre d’altres aspectes formatius.

Properament finalitzaran tots els mòduls professionalitzadors d’aquest certificat de professionalitat i iniciaran les estades pràctiques en les empreses del sector professional on podran posar en pràctica tot el treballat a les aules de Can Serraparera.

 

Comparteix