El govern de la Generalitat aprova un Decret que accelera la posada en marxa d’empreses i projectes estratègics
Edició/ 25 de Juliol de 2022

El passat 5 de juliol el Govern va aprovar el Decret 131/2022 de Desplegament de la llei de facilitació de l’activitat econòmica, on es desplega el model de relació de les persones emprenedores i les empreses amb les administracions públiques. Aquest model està basat en l’acceleració de la posada en marxa d'empreses i projectes estratègics, a través de mesures que redueixen les càrregues burocràtiques i la definició de serveis proactius a l’empresa, basats en la gestió i l’anàlisi de les seves dades. També aplica el principi “Once Only” pel qual les persones emprenedores i les empreses  només hauran d’aportar una vegada les seves dades en tots els seus tràmits amb totes les administracions catalanes, evitant duplicitats i reduint el temps de tramitació.

Amb aquest Decret , es consolida el paper clau de la Finestreta Única Empresarial i es preveu agilitzar especialment aquells projectes empresarials considerats estratègics per a l’economia catalana, que durant en els propers anys seran “de caràcter industrial o de serveis a la producció”.

Per a més informació podeu veure el Decret en aquest enllaç:

https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=933337

Comparteix