El programa Neotec: finançament per nous projectes empresarials
Edició/ 30 de Juny de 2021

El programa Neotec finança nous projectes empresarials que requereixin l'ús de tecnologies o coneixements desenvolupats a partir de l'activitat investigadora i en els que l'estratègia de

negoci de la pime es basa en el desenvolupament de tecnologia.

Les ajudes podran destinar-se a projectes empresarials en qualsevol àmbit tecnològic i / o sectorial. 

No obstant això no s'adeqüen a aquesta convocatòria els models de negoci que es basin principalment en serveis a tercers, sense desenvolupament de tecnologia pròpia.

Tampoc seran objecte d'ajuda aquelles iniciatives que no reflecteixin clarament en el seu pla d'empresa la continuïtat en el desenvolupament de tecnologia ni les que, directament o

indirectament, ocasionen un perjudici significatiu a el medi ambient o les dirigides a augmentar l'eficiència dels combustibles fòssils.

Data limit: 8 de juliol de 2021

Més informació:

https://www.cdti.es/index.asp?MP=4&MS=0&MN=1&TR=C&IDR=3004&r=1280*720

 
Comparteix