Inici de sessió d'usuari

El projecte d’especialització i competitivitat territorial (PECT) a Cerdanyola del Vallès i Mollet del Vallès
Edició/ 24 de Maig de 2021

El projecte articularà una xarxa de “labs” en el territori (OpenLabs), que pretenen ser la matriu a partir de la qual comença la transformació cap a un ecosistema sostenible de recerca i innovació.  Hi participen l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, l’Ajuntament de Mollet de Vallès, la Universitat Autònoma de Barcelona, Esade, EURECAT, el Parc de Recerca UAB i l’Associació Àmbit B30 (com a participant no beneficiari). Les actuacions previstes comportaran un finançament de 3.943.221€ dels quals el 50% serà cofinançat a través dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya com a projecte seleccionat del Programa Operatiu FEDER 2014-2020

El passat mes d’abril el Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya va fer pública la resolució per la qual es resolien els procediments per a la selecció dels projectes d’especialització i competitivitat territorial (PECT) emmarcats en la RIS3CAT als quals s’atorga subvenció amb càrrec al pressupost de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

Els PECT són iniciatives, impulsades pels agents del territori i liderades per les entitats públiques locals de Catalunya (ajuntaments, consells comarcals i diputacions provincials), que articulen uns projectes amb operacions i actuacions per a la transformació econòmica del territori, que tenen un fort component d’innovació. Contribueixen a les prioritats i als objectius de la RIS3CAT i del PO FEDER de Catalunya 2014-2020, hi compten amb la participació del teixit social i econòmic i tenen un impacte en la competitivitat del territori.

Resultat d’un llarg procés de treball en el territori de les entitats que hi participen, el projecte d’Especialització i Competitivitat Territorial (PECT) seleccionat HubB30, més enllà de la circularitat és una experiència pilot focalitzada en el Residu Zero que ha de permetre dissenyar la metodologia, l'estructura òptima i els espais per implementar un nou model d’interacció entre els diferents actors de la Quàdruple Hèlix (universitats i centres de recerca; administracions; empreses; ciutadania) i els processos d’innovació oberta. Per fer-ho, el projecte articularà una xarxa de “labs” en el territori (OpenLabs), que constituiran la matriu a partir de la qual comença la transformació cap a un ecosistema sostenible de recerca i innovació. En els labs es coordinaran els processos participatius i de co-creació per a la identificació de reptes. Els reptes es treballaran conjuntament amb altres labs del territori a nivell de prototipatge i desenvolupament de solucions, productes o serveis, que amb el suport de les incubadores i acceleradores poden generar noves oportunitats de negoci (valorització del coneixement). En fer-ho, aquest projecte anirà més enllà de l'anàlisi teòrica, trobant solucions i generant productes i serveis, i estarà basat en l'experimentació de la vida real tenint en compte les particularitats del territori.

L’estratègia global del projecte es fonamenta en el concepte de la recerca i la innovació oberta, que proposa que aquesta es realitzi de forma més col·laborativa i amb la participació de la societat en la seva definició i desenvolupament.

Per això, el projecte incorpora la co-creació com un enfocament emergent per fer front a molts dels reptes territorials identificats com a prioritaris, un enfocament que fomenta la creativitat i la col·laboració entre diferents actors socials, la co-creació pel creixement econòmic i la inclusió social i que ha d’incloure ciutadans, usuaris, investigadors, entitats socials, autoritats públiques, empreses, sector creatiu i emprenedors per tal d’identificar problemes i proporcionar solucions.

Avui, la Masia de Ca n'Altimira, lloc a on s'instal·larà un dels espais d'innovació ciutadana, ha estat l'escenari de presentació del PECT HubB30, més enllà de la circularitat. A l'acte han participar l'alcalde de Cerdanyola, Carlos Cordón, l'alcalde de Mollet, Josep Monràs, el rector de la UAB, Javier Lafuente, el gerent del Parc de Recerca de la UAB, Carlos Valero, el director general Corporatiu i d'Operacions d'EURECAT, Xavier López, i la directora de l'Esade Entrepreneurship Institut, Lisa Hehenberger. Tots ells han coincidit en la importància del projecte i de treballar de forma col·laborativa.

Lisa Hehenberger ha explicat que a Esade "investiguem com les organitzacions poden generar idees de negocis sostenibles des del punt de vista financer i generant impacte positiu socialment i en el medi ambient". Xavier López ha destacat que per a EURECAT "és una gran satisfacció participar en un projecte que és una concreció de les estratègies que defensem fa molt de temps: treballar com a ecosistema, l'economia circular com a factor clau de competitivitat i la implementació de metodologies de treball de co-creació". Per a Carlos Valero, el Parc de Recerca de la UAB aportarà la seva experiència en metodologies innovadores amb la participació de la societat en els projectes. D'altra banda, Javier Lafuente ha defensat que aquesta "és una oportunitat per treballar de forma col·laborativa i convertir el territori en un laboratori destribuït de l'economia circualar". L'alcalde de Mollet, Josep Monràs, ha definit el PECT com a un "projecte de país" i ha afegit que el principal objectiu "és treballat en benefici de la ciutadania". Per acabar, Carlos Cordón ha valorat el PECT com un "exemple del que es pot arribar a fer si garantim la interacció entre Universitat, Administració, Societat, Empresa i Context Mediambiental" i ha destacat que "aquest projecte ens permet fer un pas més fern en la consolidació de la Cerdanyola Ciutat del Coneixement".

El territori B30 en els darrers anys ha posat en marxa nombroses iniciatives apostant pel coneixement i la innovació com a motor de desenvolupament socioeconòmic. En aquest context, el repte de l’economia circular ha estat un dels eixos centrals. En particular les ciutats de Mollet del Vallès i Cerdanyola del Vallès s’han posicionat molt favorablement a impulsar polítiques destinades a la transformació de l’economia cap a un model basat en la sostenibilitat amb l’obertura de nous projectes innovadors que aprofitin les noves tecnologies i obrin la porta a iniciatives d’economia social, pensant en el conjunt de la ciutadania però amb un enfocament més intens en els col·lectius més joves de la ciutat. Es tracta de dues ciutats amb una problemàtica molt lligada a la gestió de residus: Mollet afectada tant per la gestió de residus industrials com agrícoles, i en el cas de Cerdanyola arrossegant un llarg conflicte amb els abocadors. Ambdues pretenen impulsar accions i polítiques transformadores de prevenció de residus treballant en xarxa amb tots els agents socials i econòmics, per donar resposta a les demandes de la ciutadania.

Comparteix