El SCS acredita a Sevibe Cells
Edició/ 8 de Octubre de 2012


Sevibe Cells, empresa ubicada al Parc Tecnològic del Vallès, podrà recollir la sang del cordó umbilical per al seu ús intrafamiliar en hospitals de Gran Canària i Tenerife.

Després de dos anys de procediment el Servei Canari de Salut (SCS) ha acreditat a Sevibe Cells per realitzar la recollida de les cèl·lules mare per al seu ús privat en el nucli familiar a l'Hospital Matern Infantil i la Clínica Santa Catalina, ambdues de Gran Canària, així com en les maternitats de l'Hospital Universitari de Canàries i l'Hospital Universitari Residència la Candelaria, a Tenerife.

El procés d'acreditació ha estat laboriós i s'ha dilatat en el temps perquè en primer lloc es requeria l'acreditació dels diferents paritoris d'aquests hospitals, acreditació que permet les recollides de les tan benvolgudes mostres en el moment de donar a llum. En segon lloc, una vegada acreditats els paritoris, el servei d'acreditacions del SCS, supervisat per l'Organització Nacional de Trasplantaments, desenvolupa el procés de l'acreditació dels bancs de cèl·lules.

Les cèl·lules mare s'utilitzen com a tractament estàndard en més de 80 malalties relacionades amb el sistema hematológic i immune, com a leucèmies i anèmies, per les quals es recomana, en primera opció, la cerca d'un donant compatible entre els familiars més directes.

En l'actualitat s'està treballant en assajos clínics en paràlisi cerebral o diabetis tipus 1, malalties d'alta prevalença.

Les cèl·lules mare constitueixen, també, la principal línia d'investigació per al tractament de malalties en medicina regenerativa, que el seu objectiu és la regeneració d'òrgans i teixits danyats amb les cèl·lules mare del propi pacient.

Amb l'acreditació de Sevibe Cells, els pares que així ho desitgin sol·licitat prèviament podran recollir les cèl·lules per al seu ús terapèutic posterior.

És important verificar que el Banc de cèl·lules mare triat es trobi autoritzat, com és el cas de Sevibe Cells.

Les cèl·lules mare del cordó umbilical recollides en el moment del naixement són 100 % compatibles amb el bebè i presenten una probabilitat de compatibilitat total entre germans del 25 %.

LABORATORI PROPI


Sevibe Cells ofereix la possibilitat de conservar de forma privada les cèl·lules mare del cordó umbilical del bebè per al seu hipotètic ús futur amb la màxima qualitat gràcies al seu propi laboratori de processament cel·lular situat a Catalunya i a l'equip d'assistents sanitàries que recollirà i supervisarà personalment la mostra el dia del part.

El Grup Famicord, al que pertany Sevibe Cells, és el tercer grup europeu de bancs especialitzat en la conservació de cèl·lules mare del cordó umbilical. Amb 10 anys d'experiència i la confiança de 60.000 famílies a Europa, compta amb 11 aplicacions clíniques amb cèl·lules mare de la sang del cordó conservades en ell, sent així un dels bancs privats amb més experiència a Europa en aplicacions clíniques amb cèl·lules mare.

Com a mostra del compromís de Sevibe Cells amb la qualitat i els seus clients, solament s'assumeix el cost del servei quan la mostra hagi estat processada amb èxit en el laboratori garantint el seu ús futur. Si, per qualsevol motiu, no pogués dur-se a terme l'extracció el dia del part o la mostra no pogués ser conservada, les famílies no assumiran cap cost.

 

Font: notícia de www.laprovincia.es 05/10/2012

Comparteix