Els 7 perfils clau dels professionals del Big Data
Edició/ 10 de Octubre de 2016

“S’ofereix lloc de treball per especialista en Big Data”. Si obrim Linkedin o altres portals de cerca feina cada cop és més freqüent trobar ofertes laborals dirigides a especialistes en gestió de grans volums de dades.

Les dades així ho confirmen: Infojobs clasifica els desenvolupadors de solucions Big Data entre les 6 primeres professions amb més oportunitats laborals i la consultora Gartner estima que l’any 2018 la meitat de les grans corporacions  faran servir els recursos del Big Data; un percentatge similar disposaran d’algoritmes propis. Les empreses necessiten gestionar les seves dades i requereixen perfils multidisciplinars per convertir la informació en temps real en oportunitats de negoci.

Quins són els perfils que han d’integrar aquests equips? Com podem determinar-ne els rols i les resposanbilitats? El Centre d’Excel·lència en Big Data identifica en el primer número de la col·lecció Big Data Insights que publicarà regularment els 7 rols fonamentals a incorporar en empreses:

1 – Chief Data Officer (CDO): és el responsable d’assegurar que l’organització és data driven. Lidera la gestió de dades i analítica associada pel negoci i, per tant, és responsable dels diferents equips especialitats en dades.

2 – Data Scientists (científic de les dades): són els membres clau de l’equip de ciència de dades. Permeten extreure coneixement i informació valuosa de les dades. Tenen visió general del procés d’extrem a extrem i poden resoldre problemes de ciències dades, la construcció de models analítics i algoritmes. Combinen diverses habilitats relacionades amb les matemàtiques, l’estadística, la programació i visualització, però també han de tenir habilitats comunicatives, per explicar els resultats obtinguts a l’organització.

3 – Citizen Data scientist: és la persona dintre de l’organització que típicament no ha està formada específicament per ser data scientist, però que pot extreure valor, a través de la seva experiència, explorant les dades, des de les unitats de negoci. Poden executar una sèrie simple de tasques analítiques utilitzant eines de descoberta de dades.

4 – Data Engineer (enginyer de dades): S’encarrega de proporcionar les dades d’una manera accessible i apropiada als usuaris i data scientist. És un perfil especialitzat en infraestructura Big Data. Desenvolupa i explota tècniques, processos, eines i mètodes que han de servir per al desenvolupament d’aplicacions Big Data. Té un gran coneixement en gestió de bases de dades,arquitectures de clústers, llenguatges de programació i sistemes de processament de dades.

5 – Data Steward (administrador de dades): és responsable de mantenir la qualitat, disponibilitat i seguretat de les dades. Persegueix millorar l’emmagatzemament i presentació de les dades en tota l’empresa. Té coneixements dels processos de negoci i de com les dades s’utilitzen dins d’aquests processos.

6 – Business Data Analyst (analista de dades): participa en les iniciatives i projectes d’anàlisi de dades. És la persona que recull les necessitats dels usuaris de negoci pel data scientist i presenta el resultats obtinguts.

7 – Data Artist: són experts en Business Analytics i són els responsables de crear els gràfics, infografies i altres eines visuals per ajudar a les diferents persones de l’organització a comprendre dades complexes.

Per a més informació: Descarrega’t el White-Paper  “Com esdevenir una organització Data Driven?”

Font: web Eurecat

Comparteix