Inici de sessió d'usuari

Es convoquen els ajuts per a l'adquisició de taxis elèctrics i de baixes emissions
Edició/ 29 de Desembre de 2016

El 9 de desembre de 2016 s’ha publicat la RESOLUCIÓ TES/2774/2016, d'1 de desembre, de convocatòria de subvencions per al foment de l’adquisició de vehicles elèctrics i de baixes emissions destinats al servei de taxi, a un ús comercial i a altres serveis que operen en zones de protecció especial de l’ambient atmosfèric per a l’any 2017.

L’objectiu final és contribuir a la millora de la qualitat de l’aire en aquestes zones promovent la renovació del parc de vehicles que hi circula amb vehicles de baixes.

Termini: Del 10 de desembre 2016 al 9 de febrer de 2017, o abans si s’esgoten els fons.

Beneficiaris: Professionals o empreses que hagin comprat un vehicle d’aquestes característiques des del 5 d’abril de 2015 fins a la fi del termini de la convocatòria, i que operin a la zona de protecció especial de l'ambient atmosfèric.

Tramitació: La sol·licitud dels ajuts es farà de manera telemàtica per mitjà de l’aplicació disponible a tràmits Gencat.

Inversions subvencionables:
 
•Vehicles de categoria M1 (vehicles de vuit places com a màxim, exclosa la del conductor, dissenyats i fabricats per al transport de passatgers, segons la Directiva 2001/116/CE de la Comissió, de 20 de desembre) que siguin: Vehicles elèctrics purs. Vehicles elèctrics d'autonomia estesa. Vehicles híbrids endollables amb una autonomia elèctrica mínima de 40 km. Vehicles híbrids de benzina amb emissions inferiors o iguals a 60 mg NOx/km (Euro 5 o superior).
• Vehicles que emprin com a font d'energia GLP i gas natural, o bifuel, amb motor de benzina. Vehicles de categoria N1 (vehicles la massa màxima dels quals no superi les 3,5 tones, dissenyats i fabricats per al transport de mercaderies, segons la Directiva 2001/116/CE de la Comissió, de 20 de desembre) que siguin: Vehicles elèctrics purs. Vehicles elèctrics d'autonomia estesa. Vehicles híbrids endollables amb autonomia elèctrica mínima de 40 km. Vehicles que emprin com a font d'energia GLP i gas natural, o bifuel, amb motor de benzina.
 
Règim: Els ajuts són en règim reglat.
 
Import de l'ajut:
 
•Per la compra d'un vehicle de categoria M1 que sigui elèctric pur, un elèctric d'autonomia estesa o un híbrid endollable amb autonomia elèctrica mínima de 40 km: 4.000 €.
•Per la compra d'un vehicle de categoria M1 que sigui híbrid de benzina amb emissions inferiors o iguals a 60 mg NOx/km (Euro 5 o superior) o que empri com a font d'energia GLP, gas natural, o bifuel amb motor de benzina: 1.000 €.
•Per la compra d'un vehicle de categoria N1 que sigui elèctric pur, un elèctric d'autonomia estesa o un híbrid endollable amb autonomia elèctrica mínima de 40 km: 4.500 €.
•Per la compra d'un vehicle de categoria N1 que empri com a font d'energia GLP, gas natural, o bifuel amb motor de benzina: 1.200 €.

Font: Web Gencat.cat

 
Comparteix