Inici del programa orienta 22 a Cerdanyola
Edició/ 16 de Novembre de 2022

El programa Orienta creat pel Servei Públic d'Ocupació, té com a objectiu dur a terme accions d'orientació i acompanyament a la inserció laboral. Es tracta d'acompanyar a la persona participant en la definició del seu projecte professional per tal que assoleixi un coneixement, desenvolupament i millora de les seves potencialitats i competències, amb la finalitat d'aconseguir una presa de decisions adient per a la seva inserció.


El Programa Orienta consta de tres fases:

  • Acollida i establiment d'acords de treball
  • Fase de desenvolupament
  • Fase de valoració i tancament del procés d'orientació.


El programa va dirigit :

A persones demandants d’ocupació en situació d’atur o persones treballadores en situació de precarietat laboral.  El propòsit és que cada participant pugui millorar el seu nivell d'ocupabilitat tant si la seva situació és de precarietat laboral, està a l’atur o fa un temps que no tenen activitat laboral.

Des del Servei de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Cerdanyola s'estan planificant accions d'assessorament personalitzat, tallers i sessions grupals, xerrades, conferències i visites a empreses per obtenir un coneixement i aproximació a l'entorn productiu del municipi.

Totes les persones participants han d'estar inscrites al Servei d'Ocupació (SOC) amb la demanda activa en el moment de començar el programa.

Els participants en el programa obtindran una orientació laboral professional i formativa, assistència a càpsules i xerrades per fer l'entrenament de competències, un apropament al teixit empresarial del municipi amb informació sobre les noves tendències de sectors productius i les noves sortides professionals.
 

Les persones interessades es poden adreçar a l’Oficina de Treball corresponent, o bé a la nostra Entitat a través del correu electrònic lopezrg@cerdanyola.cat o trucant 93 594 70 50.

Per a més informació: http://serveiocupacio.gencat.cat

 

“Aquesta actuació està promoguda i impulsada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya amb fons rebuts del Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE). Les accions són sense cost per a les persones participants”

Comparteix