Investiguen un nou tractament per regenerar i reutilitzar aigua a la indústria petroquímica
Edició/ 14 de Octubre de 2016

El projecte europeu REWATCH, coordinat pel centre tecnològic Eurecat-CTM, provarà a escala pilot a una de les plantes de producció que DOW Chemical Ibérica S.L. té a Tarragona un nou tractament de l’aigua residual procedent de la indústria petroquímica, per tal d’obtenir aigua regenerada d’alta qualitat susceptible de ser utilitzada en aquesta mateixa activitat industrial.

La indústria petroquímica té un consum d’aigua elevat i genera volums d’aigua residual considerables. En xifres, es calcula que el sector és responsable de la generació de 1.750 milions de metres cúbics d’aigua residual a Europa.

El projecte REWATCH, coordinat pel centre tecnològic Eurecat-CTM, validarà la tecnologia a escala pilot a una de les plantes petroquímiques que DOW Chemical Ibérica S.L. té a Tarragona.

Per reduir aquest impacte, l’objectiu del projecte REWATCH és validar un esquema innovador de tractament a escala pilot i generar un model predictiu, amb la finalitat de poder extrapolar el tractament en altres indústries petroquímiques.

Es tracta d’un procés de tractament d’aigua residual per tal d’obtenir aigua regenerada d’alta qualitat susceptible de ser reutilitzada a la pròpia indústria petroquímica.

En concret, el pilot es basarà en un sistema que combinarà un tractament biològic amb varis tractaments de separació i estarà dissenyat per tractar 5 metres cúbics per hora d’aigua residual. Es diferencia d’altres projectes de reutilització perquè està pensat per tractar l’aigua residual en el mateix lloc on es genera i a on es pot tornar a reutilitzar. Aquest fet contribuirà a la sostenibilitat en la gestió del consum d’aigua de la zona, especialment estressada hídricament durant certes èpoques de l’any.

D’acord amb els càlculs dels investigadors, si aquest mateix esquema de tractament i de reutilització es pogués implementar a totes les indústries petroquímiques dedicades a la fabricació de determinats productes a Europa es podria reduir en 3,5 milions de metres cúbics la demanda d’aigua i, per tant, augmentar la disponibilitat de recursos hídrics.

Es calcula que el sector és responsable de la generació de 1.750 milions de metres cúbics d’aigua residual a Europa.

El projecte, que s’ha iniciat durant aquest mes de setembre i que finalitzarà el mes de desembre de 2019, té també l’objectiu de fomentar la consciència social de l’impacte que té la generació d’aigua residual sobre el medi ambient i la sobreexplotació de recursos hídrics, mitjançant la participació social i d’agents implicats, i afavorir l’acceptació de l’estratègia de regeneració desenvolupada i la seva implementació a altres indústries petroquímiques o demés sectors industrials.

REWATCH és un projecte LIFE+, amb finançament de la Unió Europea i totalment alineat amb el concepte d’avançar cap a una economia circular, que compta amb la participació de les companyies espanyoles DOW Chemical Ibérica S.L. i Veolia Water Systems Ibérica, el centre de recerca holandès KWR Water i de la plataforma europea de l’aigua WssTP European Water Platform (Bèlgica).

Font: web Eurecat

 

Comparteix