Inici de sessió d'usuari

Jornada del PTV sobre com millorar la factura energètica de les empreses
Edició/ 10 de Juliol de 2013

L’empresa Afyc va protagonitzar la última xerrada del Parc Tecnològic del Vallès (PTV) del dilluns 8 de juliol sobre “L'impacte de la factura energètica en el compte de resultats”.

Les exigències energètiques procedents del marc legislatiu són cada cop majors. El Pla Europeu d'Acció Energètic "20-20-20" i la directiva 2012/27/UE estableixen exigències als estats pel que fa a estalvis energètics i a la necessitat d'establir mecanismes diferenciadors en les adjudicacions, afavorint a les empreses d'alta eficiència energètica. En aquest context, moltes empreses es troben en la tessitura d'invertir en la millora de l'eficiència energètica sense saber per on començar.

Per això la jornada del PTV pretenia, per una banda, conscienciar a l'empresari de l'impacte que la factura energètica té en el seu marge de beneficis, i per l’altra exposar algunes eines de gestió que l’ajudi a mesurar, controlar i reduir el consum energètic de la seva empresa.

Durant les dues hores que va durar la sessió Pío Martín González, consultor de Sistemes de Gestió de l'Energia d'Afyc i Fernando Masedo Antón, auditor Energètic d'Afyc van fer una breu introducció al Context Energètic Europeu, Estatal i Autonòmic; van tractar sobre l'auditoria energètica com a punt de partida per a la gestió de l'energia; van presentar diverses actuacions enfocades a reduir l'Impacte del cost energètic en l'empresa i, finalment, es va parlar sobre la UNE EN ISO 50.001:2011 com a eina per a la gestió de l'energia i el pas d'un sistema de gestió ambiental basat en ISO 14001 a un sistema de Gestió Energètica.

Font: http://www.ptv.cat/index.php/ca/noticies/1194-jornada-del-ptv-sobre-como-mejorar-la-factura-energetica-de-las-empresas

TAGS PTV
Comparteix