Jornades Programes de suport a l'empresa "Finançament , innovació i transferència de coneixement"
Edició/ 11 de Març de 2013

Presentació: El Programa Cerdanyola Connecta és una iniciativa de l'Ajuntament Cerdanyola, amb el suport de la Diputació de Barcelona, que té els següents objectius:

• Potenciar la interrelació del teixit productiu mitjançant una xarxa relacional d'empreses locals i associacions d'empresaris per tal d'aprofitar les oportunitats del territori i disminuir les febleses d'un teixit empresarial molt dispers i poc relacionat.
• Impulsar una xarxa relacional de col·laboració empresarial entre les pimes i les entitats científico-acadèmiques del territori, per generar accions de cooperació i acció conjuntes d'innovació.
• Fomentar la cultura col·laborativa i particularment la cooperació empresarial, especialment per a pimes i micropimes.
• Incentivar la interrelació entre els agents socio-econòmics locals.
• Augmentar les oportunitats de consolidació, creixement i manteniment en el territori del teixit productiu, mitjançant la detecció de noves oportunitats i àrees de desenvolupament conjunt.

Per assolir-los s'ha previst realitzar dues activitats complementàries:

• Realització de tres jornades pensades per què empresaris, directius i emprenedors coneguin de primera ma els principals agents socioeconòmics (i els seus respresentants) que presten serveis al nostre territori...

• Realització d'un encontre empresarial, que tindrá lloc el divendres 22 de març de 2013 a l'edifici del Centre d'Empreses de Noves Tecnologies. Parc Tecnològic del Vallès. [+info]

Programa:

10:00 Mòdul Finançament

• Programes i serveis financers de suport a l'empresa d'ACC10, Agència de Suport a l'Empresa Catalana. Sra. Sandra Font, Gestora de Projectes de Finançament.
• Programes de l'Institut Català de Finances. Sr. Antoni Vallès, Director Comercial i de Convenis.
• Programes d'AVALIS de Catalunya, SGR. Sr. Ramon Fernández, Analista Comercial.
• Programes i serveis de BANC (Business Angels Network Catalunya). Sra. Laura Vila, responsable d'emprenedors.
• Convenis del Banc Sabadell. Sr. Juan Carlos Martín Zarco, Director de Convenis.
• Taura rodona / Precs i preguntes

11:50 Mòdul Innovació i transferència de coneixement

• Programes i serveis de suport a la innovació i la transferència de tecnologia d'ACC10, Agència de Suport a l'Empresa Catalana. Sr. Oriol Alcoba Malaspina, Gerent de Transferència Tecnològica.
• Els serveis a l'empresa del Parc d Recerca UAB
• El serveis de la Fundació Privada Ascamm-Centre Tecnològic. Sr. Albert Riera, Sotsdirector General.
• Els serveis de la UPC en l'àmbit de la transferència de tecnologia. Sr. Santiago Royo Sotsdelegat de Recerca de Campus Terrassa.
• Les xarxes de Parcs Científics i tecnològics (XPCAT, APTE i IASP). Sr. Joan Bellavista, Gerent de la XPCA
• Taura rodona / Precs i preguntes

Dia i hora: divendres 15 de març de 2013 (10:00 - 14:00 h)

Lloc: Edifici del Centre d'Empreses de Noves Tecnologies. Parc Tecnològic del Vallès.

Inscripcions: L'assistència és gratuïta. Les places són limitades. Es requereix inscripció prèvia.

Comparteix