La Generalitat impulsa la llei de simplificació administrativa
Edició/ 15 de Abril de 2014

La Generalitat impulsa la llei de simplificació administrativa que agilitza les relacions entre les administracions, la ciutadania i les empreses. 

El Govern ha aprovat la memòria preliminar de l’Avantprojecte de llei de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya. 

L’Avantprojecte de llei s’ha elaborat d’acord amb el món local i té l’objectiu principal d’establir una sèrie de criteris per clarificar i simplificar les obligacions imposades a les administracions públiques catalanes i, consegüentment, a la ciutadania i a les empreses. La llei també ha de reclamar una adaptació de la normativa sectorial i que els governs locals simplifiquin els procediments regulats a les pròpies ordenances i reglaments.

L’exigència de la simplificació de l’activitat administrativa ha de servir perquè la ciutadania i les empreses obtinguin de les administracions una millora en la tramitació dels procediments d’autorització i control de les activitats econòmiques, la qual cosa ha de repercutir en una major eficiència de recursos, en un estalvi econòmic i en una reducció de terminis a fi de fomentar la reactivació econòmica i potenciar l’ocupació.

Per més informació, podeu seguir el següent enllaç: 

 
TAGS TIC
Comparteix