Inici de sessió d'usuari

La Generalitat publica una nova subvenció per a l'adquisició d'empreses
Edició/ 8 de Octubre de 2021

Les subvencions es gestionen a través del programa Reempresa, el mercat de compravenda de petites i mitjanes empreses de Catalunya

L’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès és un dels 35 punts Reempresa que hi ha arreu de Catalunya, el mercat de compravenda de petites i mitjanes empreses de Catalunya, és un nou model d’emprenedoria i de creixement empresarial: un mecanisme professional a través del qual una o més persones reemprenedores accedeixen a la propietat d’una empresa, en funcionament, per a fer-la créixer sense haver de passar per la fase de crear-la.

Les subvencions estan destinades a l’àmbit del comerç, dels serveis i la moda del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya - Programa de suport per a la obertura de comerços i de suport a la reforma i millora d’establiments 

Les subvencions estan adreçades a professionals que estigui donats d'alta en el règim especial de treballadors per compte propi o autònoms (RETA), empreses titulars d’establiments de comerç i serveis, situats a peu de carrer i de parades de mercats municipals sedentaris i no sedentaris. S’exclouen, les fundacions, les entitats territorials sense ànim de lucre i els gremis i entitats sectorials. 

Als efectes d'aquesta convocatòria s'entenen com empreses de serveis a la persona aquelles que presten les activitats empresarials que es relacionen a continuació: 

  • Tallers mecànics
  • Serveis fotogràfics
  • Copisteries i arts gràfiques
  • Serveis de reparacions
  • Agències de viatges detallistes
  • Tintoreria i bugaderies
  • Perruqueria i salons d'estètica i bellesa
  • Bars i restaurants
  • Serveis de menjar preparat i càtering
  • Serveis de lloguer d'esquís 

D'altra banda, s'entenen com empreses de comerç aquelles que presten les activitats empresarials de comerç al detall, quedant exclosos expressament els fabricants i majoristes que no realitzen venda al detall. 

La subvenció és de fins el 50% de les despeses subvencionables amb un màxim de 5.000 euros. 

 

Tramitació 

Les sol·licituds s'han de presentar segons el model normalitzat que està a disposició de les persones interessades a la seu corporativa de Canal Empresa de la Generalitat de Catalunya, a la pàgina web del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya o a la pàgina web del Departament d'Empresa i Coneixement

El temini per presentar sol·licituds està obert fins a l'exhauriment del pressupost destinat a aquest programa amb el límit màxim del dia 31 de desembre de 2021. 


Més informació: 

Convocatòria Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya 

Servei de Treball i Promoció Econòmica
Av. Roma 65, 08290 Cerdanyola del Vallès (Barcelona)
Telèfon: 93 594 70 50, 93 580 8888
Fax: 93 691 90 67
www.cerdanyolaoberta.cat
consolidacioiempresa@cerdanyola.cat

Comparteix