Inici de sessió d'usuari

La Plataforma de Producció de Proteïnes de la UAB rep la certificació ISO 9001:2008
Edició/ 15 de Abril de 2016

La Plataforma de Producció de Proteïnes (PPP) del CIBER en Bioenginyeria, Biomaterials i Nanomedicina i de la Universitat Autònoma de Barcelona, coordinada pel professor Antonio Villaverde i dirigida per la doctora Neus Ferrer, ofereix un servei de producció i purificació de proteïnes recombinants en diferents sistemes d’expressió, microbians i no microbians. El servei va ser auditat el més de novembre passat, en base a la Norma UNE EN ISO 9001:2008, per AENOR, qui ha emès un informe favorable a la certificació.

Els requeriments d’aquesta norma abasten tots els aspectes de la gestió. Després d’una fase de diagnosi i d’implantació de la norma l'any 2013, la Unitat de Garantia de Qualitat de la UAB va dur a terme una auditoria interna el mes de març de 2015, un procés que ha conduit a la certificació per part d'AENOR. Aquesta certificació permetrà expandir i consolidar el servei que la plataforma està donant tant a empreses com a investigadors del sector públic, i integrar-se més fàcilment en projectes cooperatius d’àmbit internacional. La PPP forma ja part de la Instalación Cientifico-Técnica Singular NANOBIOSIS, del MINECO.

AENOR, és una entitat espanyola de reconegut prestigi en els àmbits nacional, comunitari i internacional, en el desenvolupament de les activitats de normalització i certificació. L'any 1996 va ser la primera entitat espanyola acreditada per l'Entitat Nacional d'Acreditació (ENAC).

Font: web UAB

Comparteix