L’atur augmenta en 126 persones
Edició/ 10 de Juny de 2020

El nombre d’aturats a Cerdanyola ha augmentat en el darrer mes de maig en 126 persones.

Segons les darreres dades de l’Observatori del Mercat de Treball de la Generalitat de Catalunya, actualment hi ha 3.200 cerdanyolencs sense feina, 126 persones més que en el darrer mes d’abril (un augment percentual del +4,10%) i un augment de 728 persones si ho comparem respecte al mateix període de l’any passat (+29,45%).

L’atur ha augmentat en el nostre municipi en els sectors Serveis (+4,92%), en Sense ocupació anterior (+11,81%), ha disminuït en Construcció (-1,87%) i Indústria (-0,26%) i en Agricultura ha quedat igual.

Per franges d’edat, l’atur de Cerdanyola s’estructura de la següent manera:

 

 

Nombre

Percentatge sobre el total

Menors de 20

57

1,78%

De 20 a 24

198

6,19%

De 25 a 29

327

10,22%

De 30 a 34

307

9,59%

De 35 a 39

317

9,91%

De 40 a 44

398

12,44%

De 45 a 49

345

10,78%

De 50 a 54

349

10,91%

De 55 a 59

441

13,78%

De 60 a 64

461

14,41%

Més de 64

0

0,00%

 

Tot i que l’evolució de l’atur de Cerdanyola segueix una tendència similar a la de la nostra comarca, la taxa d’atur del nostre municipi ha estat del 11,25%, sent la del Vallès Occidental de l'13,60%.

Segons el nivell d'estudis, l'atur en el nostre municipi queda repartit de la següent manera:

 

 

Nombre

Percentatge sobre el total

Sense estudis

12

0,38%

Estudis primaris incomplets

45

1,41%

Estudis primaris complets

118

3,69%

Programes de formació professional - Estudis secundaris

345

10,78%

Educació general - Estudis Secundaris

1986

62,06%

Tècnics-professionals superiors - Estudis post-secundaris

291

9,09%

Universitaris primer cicle - Estudis post-secundaris

69

2,16%

Universitaris segon i tercer cicle - Estudis post-secundaris

332

10,38%

Altres estudis post-secundaris

2

0,06%

 

 

Al conjunt del Vallès Occidental, la xifra de l'atur se situa en 61.536 persones aturades, que representa un augment de 2.388 persones (+4,00%) si ho comparem respecte al mes d’abril i un augment de12.700 aturats respecte l'any passat (+26,00%).

Tenint en compte que les primeres de les següents poblacions tenen molts molts més habitants que les últimes, les poblacions de la nostra comarca amb més atur són Terrassa, amb 17.010 aturats (14,92% d’atur) i Sabadell amb 15.253 persones a l'atur (14,80% d’atur). Si comparem els municipis de la B-30 veiem que és Rubí qui presenta una xifra més alta de persones aturades amb 5.909 (15,62% d’atur) seguit de Cerdanyola, amb 3.200 (11,25% d’atur); i de Sant Cugat, amb 3.335 (7,93% d’atur). Les localitats on s’aprecia una xifra d’atur més baixa són Gallifa amb 8 persones aturades (10,39% d’atur) i Rellinars amb 57 (18,87% d’atur). 

Catalunya ha registrat un augment de l’atur de 15.339 persones durant el mes de maig, el que representa un augment percentual del +3,28% respecte el mes anterior. El nombre total de persones treballadores en atur a Catalunya és de 483.149, que implica un augment de 112.058 persones (+30,20%) respecte el mes de maig de l'any passat.

En el conjunt d'Espanya, l’atur registrat ha augmentat en 26.573 persones, i la xifra de persones apuntades a l'atur es situa en 3.857.776, un +0,69% més que durant el mes d’abril; i ha augmentat un +20,17% (778.285 persones) si ho comparem amb l’any passat.

Comparteix