L’atur augmenta en 155 persones
Edició/ 10 de Setembre de 2018

El nombre d’aturats a Cerdanyola ha augmentat en el darrer mes d'agost en 155 persones.

Segons les darreres dades de l’Observatori del Mercat de Treball de la Generalitat de Catalunya, actualment hi ha 2.614 cerdanyolencs sense feina, 155 persones més que en el darrer mes de juliol (un augment percentual del +6,30%) i una disminució de -242 persones si ho comparem respecte al mateix període de l’any passat (-8,47%).

 L’atur ha augmentaten el nostre municipi en tots els sectors: Serveis (+7,35%), la Indústria (+4,01%), Construcció (+3,31%), l'Agricultura (+18,18%) i sense ocupació anterior (+1,36%).

 Per franges d’edat, l’atur de Cerdanyola s’estructura de la següent manera:

 
 

 

 

Nombre

Percentatge sobre el total

Menors de 20

66

2,52%

De 20 a 24

111

4,25%

De 25 a 29

203

7,77%

De 30 a 34

204

7,80%

De 35 a 39

301

11,51%

De 40 a 44

283

10,83%

De 45 a 49

297

11,36%

De 50 a 54

313

11,97%

De 55 a 59

396

15,15%

De 60 a 64

440

16,83%

Més de 64

0

0,00%

 

 

 

Segons el nivell d'estudis, l'atur en el nostre municipi queda repartit de la següent manera:

 

 

 

 

Nombre

      Percentatge sobre el    total

        Sense estudis

 

14

0,54%

        Estudis primaris incomplets

25

0,96%

        Estudis primaris complets

132

5,05%

        Programes de formació professional - Estudis secundaris

249

9,53%

        Educació general - Estudis Secundaris

1654

63,27%

        Tècnics-professionals superiors - Estudis post-secundaris

236

9,03%

        Universitaris primer cicle - Estudis post-secundaris

72

2,75%

        Universitaris segon i tercer cicle - Estudis post-secundaris

229

8,76%

        Altres estudis post-secundaris

3

0,11%

   

Tot i que l’evolució de l’atur de Cerdanyola segueix una tendència similar a la de la nostra comarca, la taxa d’atur del nostre municipi ha estat del 9,21%, sent la del Vallès Occidental de l'11,49%.

 Al conjunt del Vallès Occidental, la xifra de l'atur se situa en 51.005 persones aturades, que representa un augment de 2.013 persones (+4,11%) si ho comparem respecte al mes de juliol i una disminució de 2.443 aturats respecte l'any passat (-4,47%).

 Tenint en compte que les primeres de les següents poblacions tenen molts molts més habitants que les últimes, les poblacions de la nostra comarca amb més atur són Terrassa, amb 14.431 aturats (13,01% d’atur) i Sabadell amb 12.334 persones a l'atur (12,51% d’atur). Si comparem els municipis de la B-30 veiem que és Rubí qui presenta una xifra més alta de persones aturades amb 4.711 (12,72% d’atur) seguit de Cerdanyola, amb 2.614 (9,21% d’atur); i de Sant Cugat, amb 2.732 (13,05% d’atur). Les localitats on s’aprecia una xifra d’atur més baixa són Gallifa amb 7 persones aturades (10,15% d’atur) i Rellinars amb 48 (16,64% d’atur).

  Catalunya ha registrat un augment de l’atur de 11.594 persones durant el mes d'agost, el que representa un augment percentual del +3,14% respecte el mes anterior. El nombre total de persones treballadores en atur a Catalunya és de 380.718, que implica una disminució de 16.667 persones (-4,19%) respecte el mes d'agost de l'any passat.

  En el conjunt d'Espanya, l’atur registrat ha augmentat en 47.047 persones, i la xifra de persones apuntades a l'atur es situa en 3.182.068, un +1,50% més que durant el mes de juliol; i ha disminuït un -5,98% (200.256 persones) si ho comparem amb l’any passat.


 

 

TAGS atur
Comparteix