Inici de sessió d'usuari

L’atur augmenta en 56 persones
Edició/ 7 de Febrer de 2018

El nombre d’aturats a Cerdanyola ha augmentat en el darrer mes de gener en 56 persones.

Segons les darreres dades de l’Observatori del Mercat de Treball de la Generalitat de Catalunya, actualment hi ha 2.765 cerdanyolencs sense feina, 56 persones més que en el darrer mes de desembre (un augment percentual del +2,07%) i una disminució de -295 persones si ho comparem respecte al mateix període de l’any passat (-9,64%).

L’atur ha augmentat en el nostre municipi en el sector dels Serveis (+3,66%), per altra banda ha disminuït en els sectors de la Indústria (-1,38%), Construcció (-4,19%) i Agricultura (-5,26%), Sense ocupació anterior no ha vairat.

Per franges d’edat, l’atur de Cerdanyola s’estructura de la següent manera:

                         Nombre     Percentatge
                                        sobre el total
Menors de 20        59                 2,13%
De 20 a 24          116                 4,20%
De 25 a 29          231                 8,35%
De 30 a 34          228                 8,25%
De 35 a 39          298               10,78%
De 40 a 44          298               10,78%
De 45 a 49          328               11,86%
De 50 a 54          326               11,79%
De 55 a 59          419               15,15%
De 60 a 64          462               16,71%
Més de 64              0                 0,00%


Tot i que l’evolució de l’atur de Cerdanyola segueix una tendència similar a la de la nostra comarca, la taxa d’atur del nostre municipi ha estat del 9,72%, sent la del Vallès Occidental del 12,10%.

Al conjunt del Vallès Occidental, la xifra de l'atur se situa en 53.031 persones aturades, que representa un augment de 24 persones (+0,05%) si ho comparem respecte al mes de desembre.

Les poblacions de la nostra comarca amb més atur són Terrassa, amb 14.953 aturats (13,72% d’atur) i Sabadell amb 13.414 persones a l'atur (13,35% d’atur). Si comparem els municipis de la B-30 veiem que és Rubí qui presenta una xifra més alta de persones aturades amb 4.915 (13,39% d’atur) seguit de Cerdanyola, amb 2.765 (9,72% d’atur); i de Sant Cugat, amb 2.644 (6,61% d’atur). Les localitats on s’aprecia una xifra d’atur més baixa són Gallifa amb 5 persones aturades (7,58% d’atur) i Rellinars amb 42 (16,03% d’atur).

Catalunya ha registrat un augment de l’atur de +4.848 persones durant el mes de gener, el que representa un augment percentual del +1,16% respecte el mes anterior. El nombre total de persones treballadores en atur a Catalunya és de 422.866, que implica una disminució de 31.057 persones (-6,84%) respecte el mes de desembre de l'any passat.
En el conjunt d'Espanya, l’atur registrat ha augmentat en 63.747 persones, i la xifra de persones apuntades a l'atur es situa en 3.476.528, un +1,907% més que durant el mes de desembre; i ha disminuït un -7,54% (283.703 persones) si ho comparem amb l’any passat.   

Comparteix