L’atur disminueix en 132 persones
Edició/ 8 de Juny de 2018

 

El nombre d’aturats a Cerdanyola ha disminuït en el darrer mes de maig en 132 persones.

Segons les darreres dades de l’Observatori del Mercat de Treball de la Generalitat de Catalunya, actualment hi ha 2.516 cerdanyolencs sense feina, 132 persones menys que en el darrer mes d'abril (una disminució percentual del -4,98%) i una disminució de -274 persones si ho comparem respecte al mateix període de l’any passat (-9,82%).

L’atur ha disminuït en el nostre municipi en el sector dels Serveis (-5,66%), la Indústria (-2,06%), i Sense ocupació anterior (-11,04%); ha augmentat en Construcció (+1,62%) i s'ha mantingut al mateix nivell en l'Agricultura (+0,00%)

Per franges d’edat, l’atur de Cerdanyola s’estructura de la següent manera:

  

 

 

 

 

 

Nombre

Percentatge sobre el total

Menors de 20

56

2,23%

De 20 a 24

108

4,29%

De 25 a 29

173

6,88%

De 30 a 34

211

8,39%

De 35 a 39

288

11,45%

De 40 a 44

274

10,89%

De 45 a 49

282

11,21%

De 50 a 54

292

11,61%

De 55 a 59

377

14,98%

De 60 a 64

455

18,08%

Més de 64

0

0,00%

 

 

 

Segons el nivell d'estudis, l'atur en el nostre municipi queda repartit de la següent manera:

 

 

 

 

 

 

Nombre

Percentatge sobre el total

Sense estudis

 

14

0,56%

Estudis primaris incomplets

34

1,35%

Estudis primaris complets

151

6,00%

Programes de formació professional - Estudis secundaris

249

9,90%

Educació general - Estudis Secundaris

1646

65,42%

Tècnics-professionals superiors - Estudis post-secundaris

191

7,59%

Universitaris primer cicle - Estudis post-secundaris

60

2,38%

Universitaris segon i tercer cicle - Estudis post-secundaris

170

6,76%

Altres estudis post-secundaris

1

0,04%

 
Tot i que l’evolució de l’atur de Cerdanyola segueix una tendència similar a la de la nostra comarca, la taxa d’atur del nostre municipi ha estat del 8,96%, sent la del Vallès Occidental del 11,42%.

Al conjunt del Vallès Occidental, la xifra de l'atur se situa en 49.987 persones aturades, que representa una disminució de 1.347 persones (-2,62%) si ho comparem respecte al mes d'abril i una disminució de 3.731 aturats respecte l'any passat (-6,95%).

Les poblacions de la nostra comarca amb més atur són Terrassa, amb 14.263 aturats (13,10% d’atur) i Sabadell amb 12.722 persones a l'atur (12,67% d’atur). Si comparem els municipis de la B-30 veiem que és Rubí qui presenta una xifra més alta de persones aturades amb 4.629 (12,60% d’atur) seguit de Cerdanyola, amb 2.516 (8,96% d’atur); i de Sant Cugat, amb 2.493 (6,22% d’atur). Les localitats on s’aprecia una xifra d’atur més baixa són Gallifa amb 6 persones aturades (9,09% d’atur) i Rellinars amb 46 (15,72% d’atur).

Catalunya ha registrat una disminució de l’atur de -13.375 persones durant el mes de de maig, el que representa una disminució percentual del -3,35% respecte el mes anterior. El nombre total de persones treballadores en atur a Catalunya és de 385.568, que implica una disminució de 23.922 persones (-6,30%) respecte el mes de maig de l'any passat.
En el conjunt d'Espanya, l’atur registrat ha disminuït en 83.387 persones, i la xifra de persones apuntades a l'atur es situa en 3.252.130, un -2,50% menys que durant el mes d'abril; i ha disminuït un -3,44% (111.908 persones) si ho comparem amb l’any passat.

 

 

Comparteix