Inici de sessió d'usuari

L’atur disminueix en 21 persones
Edició/ 8 de Març de 2018

El nombre d’aturats a Cerdanyola ha disminuït en el darrer mes de febrer en 21 persones.

Segons les darreres dades de l’Observatori del Mercat de Treball de la Generalitat de Catalunya, actualment hi ha 2.744 cerdanyolencs sense feina, 20 persones menys que en el darrer mes de gener (una disminució percentual del -0,76%) i una disminució de -278 persones si ho comparem respecte al mateix període de l’any passat (-9,20%).

L’atur ha disminuït en el nostre municipi en el sector dels Serveis (-1,39%), la Indústria (-1,12%), Construcció (-3,40%) i Agricultura (-11,11%), Sense ocupació anterior ha augmentat (+11,76%).

Per franges d’edat, l’atur de Cerdanyola s’estructura de la següent manera:

                Nombre    Percentatge
                               sobre el total
Menors de 20    80    2,92%
De 20 a 24      128    4,66%
De 25 a 29      218    7,94%
De 30 a 34      222    8,09%
De 35 a 39      284    10,35%
De 40 a 44      299    10,90%
De 45 a 49      322    11,73%
De 50 a 54      326    11,88%
De 55 a 59      409    14,91%
De 60 a 64      456    16,62%
Més de 64           0    0,00%

Segons el nivell d'estudis, l'atur en el nostre municipi queda repartit de la següent manera:

                                                                                 Nombre               Percentatge
                                                                                                          sobre el total
Sense estudis                                                                  13                   0,47%
Estudis primeris incomplets                                                42                  1,53%
Estudis primaris complets                                                 163                  5,94%
Programes de formació professional-Estudis secundaris       253                  9,22%
Educació general - Estudi secundaris                                1814                 66,11%
Tècnics-professionals superios - estudis post-secundarisç    212                   7,73%
Universitaris primer cicle - Estudis post-secundaris                58                   2,11%
Universitatis segon i tercer cicle - Estudis post-secundaris    188                   6,85%
Altres estudis post-secundaris                                              1                   0,04%

Tot i que l’evolució de l’atur de Cerdanyola segueix una tendència similar a la de la nostra comarca, la taxa d’atur del nostre municipi ha estat del 9,66%, sent la del Vallès Occidental del 12,01%.

Al conjunt del Vallès Occidental, la xifra de l'atur se situa en 52.583 persones aturades, que representa una disminució de 448 persones (-0,84%) si ho comparem respecte al mes de gener.

Les poblacions de la nostra comarca amb més atur són Terrassa, amb 14.920 aturats (13,70% d’atur) i Sabadell amb 13.234 persones a l'atur (13,20% d’atur). Si comparem els municipis de la B-30 veiem que és Rubí qui presenta una xifra més alta de persones aturades amb 4.915 (13,39% d’atur) seguit de Cerdanyola, amb 2.744 (9,66% d’atur); i de Sant Cugat, amb 2.590 (6,49% d’atur). Les localitats on s’aprecia una xifra d’atur més baixa són Gallifa amb 5 persones aturades (7,58% d’atur) i Rellinars amb 41 (15,71% d’atur).

Catalunya ha registrat una disminució de l’atur de -4.685 persones durant el mes de febrer, el que representa una disminució percentual del -1,11% respecte el mes anterior. El nombre total de persones treballadores en atur a Catalunya és de 418.181, que implica una disminució de 34.161 persones (-7,55%) respecte el mes de desembre de l'any passat.
En el conjunt d'Espanya, l’atur registrat ha disminuït en 6.280 persones, i la xifra de persones apuntades a l'atur es situa en 3.470.248, un -0,18% menys que durant el mes de gener; i ha disminuït un -7,48% (260.628 persones) si ho comparem amb l’any passat.       

Comparteix