L’atur disminueix en 56 persones
Edició/ 7 de Octubre de 2019

El nombre d’aturats a Cerdanyola ha disminuït en el darrer mes de setembre en 56 persones.

Segons les darreres dades de l’Observatori del Mercat de Treball de la Generalitat de Catalunya, actualment hi ha 2.466 cerdanyolencs sense feina, 56 persones menys que en el darrer mes d'agost (una disminució percentual del -2,22%) i una disminució de -65 persones si ho comparem respecte al mateix període de l’any passat (-2,57%).

L’atur ha disminuït en el nostre municipi en els sectors Serveis (-3,28%) i Indústria (-4,23%), i ha augmentat en Construcció (+5,49%) i Sense ocupació anterior (+8,87%). Ha quedat al mateix nivell del mes anterior en en l'Agricultura (+0,00%)

Per franges d’edat, l’atur de Cerdanyola s’estructura de la següent manera:

 

 

Nombre

Percentatge sobre el total

Menors de 20

65

2,64%

De 20 a 24

108

4,38%

De 25 a 29

204

8,27%

De 30 a 34

230

9,33%

De 35 a 39

230

9,33%

De 40 a 44

273

11,07%

De 45 a 49

261

10,58%

De 50 a 54

294

11,92%

De 55 a 59

375

15,21%

De 60 a 64

426

17,27%

Més de 64

0

0,00%

 

Segons el nivell d'estudis, l'atur en el nostre municipi queda repartit de la següent manera:

 

 

Nombre

Percentatge sobre el total

Sense estudis

11

0,45%

Estudis primaris incomplets

36

1,46%

Estudis primaris complets

111

4,50%

Programes de formació professional - Estudis secundaris

247

10,02%

Educació general - Estudis Secundaris

1538

62,37%

Tècnics-professionals superiors - Estudis post-secundaris

221

8,96%

Universitaris primer cicle - Estudis post-secundaris

74

3,00%

Universitaris segon i tercer cicle - Estudis post-secundaris

228

9,25%

Altres estudis post-secundaris

0

0,00%

Tot i que l’evolució de l’atur de Cerdanyola segueix una tendència similar a la de la nostra comarca, la taxa d’atur del nostre municipi ha estat del 8,62%, sent la del Vallès Occidental de l'10,96%.

Al conjunt del Vallès Occidental, la xifra de l'atur se situa en 49.397 persones aturades, que representa una disminució de 814 persones (-1,62%) si ho comparem respecte al mes d'agost i una disminució de 429 aturats respecte l'any passat (-0,86%).

Tenint en compte que les primeres de les següents poblacions tenen molts molts més habitants que les últimes, les poblacions de la nostra comarca amb més atur són Terrassa, amb 14.039 aturats (12,39% d’atur) i Sabadell amb 12.171 persones a l'atur (11,79% d’atur). Si comparem els municipis de la B-30 veiem que és Rubí qui presenta una xifra més alta de persones aturades amb 4.613 (12,24% d’atur) seguit de Cerdanyola, amb 2.466 (8,62% d’atur); i de Sant Cugat, amb 2.570 (6,31% d’atur). Les localitats on s’aprecia una xifra d’atur més baixa són Gallifa amb 4 persones aturades (5,56% d’atur) i Rellinars amb 40 (13,75% d’atur).

Catalunya ha registrat un augment de l’atur de 1.205 persones durant el mes de setembre, el que representa un augment percentual del +0,32% respecte el mes anterior. El nombre total de persones treballadores en atur a Catalunya és de 372.623, que implica una disminució de 7.721 persones (-2,03%) respecte el mes de gener de l'any passat.

En el conjunt d'Espanya, l’atur registrat ha augmentat en 13.907 persones, i la xifra de persones apuntades a l'atur es situa en 3.079.711, un +0,45% més que durant el mes d'agost; i ha disminuït un -3,83% (122.798 persones) si ho comparem amb l’any passat.

 

Comparteix