Inici de sessió d'usuari

L’atur disminueix en 66 persones
Edició/ 6 de Març de 2019

 

 

El nombre d’aturats a Cerdanyola ha disminuït en el darrer mes de febrer en 66 persones.

 

Segons les darreres dades de l’Observatori del Mercat de Treball de la Generalitat de Catalunya, actualment hi ha 2.502 cerdanyolencs sense feina, 66 persones menys que en el darrer mes de gener (una disminució percentual del -2,75%) i una disminució de -242 persones si ho comparem respecte al mateix període de l’any passat (-8,82%).

 

 

L’atur ha disminuït en el nostre municipi en tots els sectors: Construcció (-2,37%), Serveis (-2,61%), la Indústria (-2,93%), l'Agricultura (-7,69%) i Sense ocupació anterior (-0,78%).

 

 

Per franges d’edat, l’atur de Cerdanyola s’estructura de la següent manera:

 

 

 

 

Nombre

Percentatge sobre el total

Menors de 20

52

2,08%

De 20 a 24

122

4,88%

De 25 a 29

176

7,03%

De 30 a 34

210

8,39%

De 35 a 39

249

9,95%

De 40 a 44

305

12,19%

De 45 a 49

278

11,11%

De 50 a 54

301

12,03%

De 55 a 59

371

14,83%

De 60 a 64

438

17,51%

Més de 64

0

0,00%

 

 

 

 

 

Segons el nivell d'estudis, l'atur en el nostre municipi queda repartit de la següent manera:

 

 

 

 

Nombre

      Percentatge sobre el total

Sense estudis

13

0,52%

Estudis primaris incomplets

35

1,40%

Estudis primaris complets

126

5,04%

Programes de formació professional - Estudis secundaris

224

8,95%

Educació general - Estudis Secundaris

1632

65,23%

Tècnics-professionals superiors - Estudis post-secundaris

207

8,27%

Universitaris primer cicle - Estudis post-secundaris

66

2,64%

Universitaris segon i tercer cicle - Estudis post-secundaris

198

7,91%

Altres estudis post-secundaris

1

0,04%

 

 

 

 

 

 

 

Tot i que l’evolució de l’atur de Cerdanyola segueix una tendència similar a la de la nostra comarca, la taxa d’atur del nostre municipi ha estat del 8,76%, sent la del Vallès Occidental de l'11,28%.

 

 

Al conjunt del Vallès Occidental, la xifra de l'atur se situa en 50.097 persones aturades, que representa un augment de 225 persones (+0,45%) si ho comparem respecte al mes de febrer i una disminució de 2.486 aturats respecte l'any passat (-4,73%).

 

 Tenint en compte que les primeres de les següents poblacions tenen molts molts més habitants que les últimes, les poblacions de la nostra comarca amb més atur són Terrassa, amb 14.331 aturats (12,98% d’atur) i Sabadell amb 12.547 persones a l'atur (12,32% d’atur). Si comparem els municipis de la B-30 veiem que és Rubí qui presenta una xifra més alta de persones aturades amb 4.616 (12,37% d’atur) seguit de Cerdanyola, amb 2.502 (8,76% d’atur); i de Sant Cugat, amb 2.548 (6,30% d’atur). Les localitats on s’aprecia una xifra d’atur més baixa són Gallifa amb 6 persones aturades (8,45% d’atur) i Rellinars amb 39 (14,23% d’atur).

 

 Catalunya ha registrat una disminució de l’atur de 1.734 persones durant el mes de febrer, el que representa una disminució percentual del -0,44% respecte el mes anterior. El nombre total de persones treballadores en atur a Catalunya és de 396.642, que implica una disminució de 21.539 persones (-5,15%) respecte el mes de febrer de l'any passat.

En el conjunt d'Espanya, l'atur registrat s'ha incrementat en 3.279 persones, i la xifra de persones apuntades a l'atur es situa en 3.289.040, un + 0,10% més que durant el mes de gener; i ha disminuït un -5,22% (181,208 persones) si ho comparem amb l'any passat.

 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

Comparteix