L’atur disminueix en 83 persones
Edició/ 9 de Octubre de 2018

El nombre d’aturats a Cerdanyola ha disminuït en el darrer mes de setembre en 83 persones.

Segons les darreres dades de l’Observatori del Mercat de Treball de la Generalitat de Catalunya, actualment hi ha 2.531 cerdanyolencs sense feina, 83 persones menys que en el darrer mes d'agost (una disminució percentual del -3,18%) i una disminució de -187 persones si ho comparem respecte al mateix període de l’any passat (-6,88%).

L’atur ha disminuït en el nostre municipi en els sectors: Serveis (-3,63%), la Indústria (-1,78%), Construcció (-7,49%); mentre que en l'Agricultura  ha quedat igual i ha augmentat en Sense ocupació anterior (+4,70%).

Per franges d’edat, l’atur de Cerdanyola s’estructura de la següent manera:

 

Nombre

Percentatge sobre el total

Menors de 20

81

3,20%

De 20 a 24

120

4,74%

De 25 a 29

190

7,51%

De 30 a 34

188

7,43%

De 35 a 39

281

11,10%

De 40 a 44

282

11,14%

De 45 a 49

293

11,58%

De 50 a 54

292

11,54%

De 55 a 59

368

14,54%

De 60 a 64

436

17,23%

Més de 64

0

0,00%

 Segons el nivell d'estudis, l'atur en el nostre municipi queda repartit de la següent manera:

            

 

 

 

Nombre

      Percentatge sobre el    total

Sense estudis

 

15

0,59%

Estudis primaris incomplets

25

0,99%

Estudis primaris complets

133

5,25%

Programes de formació professional - Estudis secundaris

247

9,76%

Educació general - Estudis Secundaris

1609

63,57%

Tècnics-professionals superiors - Estudis post-secundaris

216

8,53%

Universitaris primer cicle - Estudis post-secundaris

65

2,57%

Universitaris segon i tercer cicle - Estudis post-secundaris

218

8,61%

Altres estudis post-secundaris

3

0,12%

 
Tot i que l’evolució de l’atur de Cerdanyola segueix una tendència similar a la de la nostra comarca, la taxa d’atur del nostre municipi ha estat del 8,90%, sent la del Vallès Occidental de l'11,20%.

Al conjunt del Vallès Occidental, la xifra de l'atur se situa en 49.826 persones aturades, que representa una disminució de 1.179 persones (-2,31%) si ho comparem respecte al mes d'agost i una disminució de 2.880 aturats respecte l'any passat (-5,46%).

Tenint en compte que les primeres de les següents poblacions tenen molts molts més habitants que les últimes, les poblacions de la nostra comarca amb més atur són Terrassa, amb 14.074 aturats (12,67% d’atur) i Sabadell amb 12.550 persones a l'atur (12,29% d’atur). Si comparem els municipis de la B-30 veiem que és Rubí qui presenta una xifra més alta de persones aturades amb 4.674 (12,59% d’atur) seguit de Cerdanyola, amb 2.531 (8,90% d’atur); i de Sant Cugat, amb 2.595 (6,40% d’atur). Les localitats on s’aprecia una xifra d’atur més baixa són Gallifa amb 7 persones aturades (9,86% d’atur) i Rellinars amb 44 (15,83% d’atur).

Catalunya ha registrat una disminució de l’atur de 374 persones durant el mes de setembre, el que representa una disminució percentual del -0,10% respecte el mes anterior. El nombre total de persones treballadores en atur a Catalunya és de 380.344, que implica una disminució de 20.029 persones (-5,00%) respecte el mes de setembre de l'any passat.
En el conjunt d'Espanya, l’atur registrat ha augmentat en 20.441 persones, i la xifra de persones apuntades a l'atur es situa en 3.202.509, un +0,64% més que durant el mes d'agost; i ha disminuït un -6,98% (207.673 persones) si ho comparem amb l’any passat.   

Comparteix