L'economia catalana creix un 0,1% el tercer trimestre del 2011
Edició/ 14 de Novembre de 2011

Les estimacions del tercer trimestre de l’any 2011 mostren un creixement del 0,1% de l’economia catalana que es desaccelera, tal com indica l’avanç de les dades que ha elaborat el departament d’Economia i Coneixement.

El creixement intertrimestral se situa en el 0’1% i l’interanual es troba en el 0,6%. Tots dos indicadors han registrat una lleu desacceleració respecte a les dades corresponents al segon trimestre, degut als efectes de la important crisi del deute europeu i el procés d’ajustament del sistema productiu.

Les exportacions i el turisme, igual que va passar durant el 2010, s’han convertit en els suports de l’economia, però el seu creixement no és suficient per frenar la caiguda de l’ocupació, que s’ha agreujat aquest trimestre. La demanda interna continua molt feble però l’externa afavoreix el creixement econòmic gràcies a les exportacions de béns que han crescut un 16,8% fins a l’agost. Les importacions també han augmentat, un 9,4%.

Cliqueu aquí per veure el document d'anàlisi de l'evolució catalana i el seu entorn del tercer trimestre de 2011 amb els gràfics d'evolució del PIB , IPC i els indicadors més significatius de la nostra economia.Font: Idescat (dades d’avanç, Departament d’Economia i Coneixement).

La dinàmica de la producció industrial es manté positiva gràcies a les exportacions. La indústria creix aquest tercer trimestre un 1,1% i aporta 0,2 punts al creixement econòmic català. La fabricació de maquinària i equips mecànics, material de transport i productes farmacèutics són els registres que més han crescut.

Tot i el balanç positiu del turisme (les despeses turístiques dels estrangers han crescut un 8,8% de gener a setembre), el sector de serveis s’ha desaccelerat fins a un 1,1% degut a la debilitat de la demanda interna. Aquest sector ha aportat 0,8 punts a l’economia catalana.

El sector de la construcció continua baixant, un -4,7% aquest trimestre, i aquest serà el quart any consecutiu que retrocedeix. Això resta 0,4 punts al valor afegit brut de l’economia. L’ajust en el subsector de l’habitatge i en l’obra civil provoquen aquestes xifres negatives.

Finalment, el sector agrícola creix un 1,2% gràcies a la producció ramadera.

Data d'elaboració: 14/11/2011
Font i fotografia: notícia premsa Gencat,10/11/2011

Comparteix