L'economia catalana creix un 0,7% interanual
Edició/ 5 de Octubre de 2011

El producte interior brut de Catalunya ha registrat un increment interanual del 0,7% al segon trimestre del 2011, quatre dècimes inferior al període precedent. Segons l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat), el PIB català manté un creixement positiu que se sosté per l’aportació positiva del saldo exterior (2,7 punts), ja que la demanda interna ha tingut una evolució negativa (-2 punts).

En aquest trimestre la taxa interanual del PIB de Catalunya (0,7%) coincideix amb la d’Espanya, mentre que al conjunt de la Unió Europea l’economia creix un 1,7%.

En relació a la taxa intertrimestral, el creixement del PIB de Catalunya ha estat del 0,2%, la mateixa variació que la registrada per la Unió Europea-27. El fet que les taxes de variació intertrimestrals siguin idèntiques es justifica sobretot per la més gran desacceleració de l’activitat a la UE-27. El conjunt de la Unió ha deixat enrere el dinamisme del segon trimestre de 2010, moment en què el seu PIB va arribar a millorar un 1% intertrimestral. Ara bé, aquesta perspectiva mostra que l’escenari de sortida de la recessió a Catalunya i Espanya és de més gran lentitud que al conjunt de la Unió, tant pel que fa al calendari com a la seva intensitat.Cliqueu aquí per a més informació.

Data d'elaboració: 05/10/2011
Font i fotografia: noticia premsa Gencat, 03/10/2011
Fotografia de Marcbel: CC,2.0 (by-sa)

Comparteix

afegir comentari

Inicieu sessió per a enviar comentaris