Inici de sessió d'usuari

L'ICAEN inicia un nou programa d'assessorament energètic per a pimes industrials
Edició/ 9 de Setembre de 2020

L’objectiu és posar a disposició de la indústria catalana les eines i elements per millorar la gestió de l’energia, reduir-ne els costos associats i identificar les barreres que frenen l’aplicació de mesures d’estalvi i eficiència energètica en l’àmbit productiu.

El programa comptarà amb la col·laboració de PIMEC a l’hora de seleccionar les empreses participants.

L’Institut Català d’Energia (ICAEN), ens adscrit al departament d’Empresa i Coneixement, ha engegat un nou programa d’assessorament energètic dirigit específicament a petites i mitjanes empreses industrials manufactureres. La iniciativa consisteix en la realització d’entrevistes i visites a empreses de tot el territori català per tal de caracteritzar els seus consums d’energia, conèixer els seus projectes d’estalvi i eficiència energètica i identificar les barreres o dubtes que els sorgeixin en aquest àmbit, de manera que es puguin elaborar pautes d’orientació globals i dissenyar noves mesures més adequades a les necessitats de les indústries catalanes per avançar en la descarbonització dels seus processos productius.

El projecte, que compta amb la col·laboració de PIMEC per seleccionar les indústries participants, pretén conèixer les estratègies i els projectes de les empreses en la gestió de la seva energia de manera integral (des de la contractació fins al seu aprofitament en el procés productiu), i identificar les limitacions tècniques, econòmiques o legals que en dificulten l’aplicació. L’ICAEN intentarà donar resposta a les necessitats de cada una de les empreses participants (com per exemple aconsellant la introducció de sistemes d’autogeneració a partir d’energies renovables, el canvi de la modalitat de contractació o la substitució dels processos per d’altres més eficients) i, amb la informació rebuda i els resultats obtinguts, es treballarà per eliminar les barreres i es dissenyaran les mesures adients per posar a disposició de tota la indústria catalana aquelles eines i elements que ajudin a millorar la gestió energètica i a reduir-ne els costos associats.

Més informació:

http://icaen.gencat.cat/ca/inici

 
Comparteix